Ny sökning
LK0397

Formlära - Gestaltning i grupp

I kursen får du utveckla dina kunskaper i formlära och grupparbete.

Information från kursledaren

Välkommen till Formlära – Gestaltning i grupp!

I den här kursen får du tillämpa och utveckla dina färdigheter i att använda skissen som metod i ett längre gestaltningsprojekt. Vi arbetar med verktyg för att driva gestaltningsprocessen framåt och med att tydliggöra konsekvenserna av estetiska val genom att projekten byggs i full skala utomhus. Projekten redovisas både i form av det byggda projektet och i form av planscher. Kurslitteraturen, Visual Communication, är knuten till arbetet med presentationen på planscher och ett stöd för arbetet med visuella argument och gestaltningsberättelsen.

Kursen skiljer sig från många kurser på programmet genom att projekten byggs inom ramen för kursen. Det är i mycket stor utsträckning ni själva som både formulerar era gestaltningsfrågor och formar erat sätt att arbeta.

Projekten planeras, utvecklas, byggs och presenteras i grupp. Det innebär högt ställda krav på närvaro på plats. Räkna med att vara på campus varje dag. Formerandet av grupperna är en process som kommer att pågå under kursens första vecka.

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

LK0397-30141 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för LK0397

Läsåret 2022/2023

Formlära - Gestaltning i grupp (LK0397-30049)

2023-02-16 - 2023-03-21

Läsåret 2021/2022

Formlära - Gestaltning i grupp (LK0397-30132)

2022-02-18 - 2022-03-23

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

  1. Visual Communication for Architects and Designers.
    Författare: Margaret Fletcher ISBN: 9780367134631
  2. Formlära - Gestaltning i grupp 2023.
    Kommentar: Kompendium, pdf tillgänglig på Canvas

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Nej Kursen ges som en programkurs: Landskapsarkitektprogrammet - Uppsala Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 37491 SEK Nivå: G1F
Ämne: Landskapsarkitektur Landskapsarkitektur
Kurskod: LK0397 Anmälningskod: SLU-30141 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för stad och land Studietakt: 100%