New search
LK0397

Applied graphic arts and design – Designing in group

I kursen får du utveckla dina kunskaper i formlära och grupparbete.

Information from the course leader

Välkommen till Formlära – Gestaltning i grupp!

I den här kursen får du tillämpa och utveckla dina färdigheter i att använda skissen som metod i ett längre gestaltningsprojekt. Vi arbetar med verktyg för att driva gestaltningsprocessen framåt och med att tydliggöra konsekvenserna av estetiska val genom att projekten byggs i full skala utomhus. Projekten redovisas både i form av det byggda projektet och i form av planscher. Kurslitteraturen, Visual Communication, är knuten till arbetet med presentationen på planscher och ett stöd för arbetet med visuella argument och gestaltningsberättelsen.

Kursen skiljer sig från många kurser på programmet genom att projekten byggs inom ramen för kursen. Det är i mycket stor utsträckning ni själva som både formulerar era gestaltningsfrågor och formar erat sätt att arbeta.

Projekten planeras, utvecklas, byggs och presenteras i grupp. Det innebär högt ställda krav på närvaro på plats. Räkna med att vara på campus varje dag. Formerandet av grupperna är en process som kommer att pågå under kursens första vecka.

Course evaluation

The course evaluation is not yet activated

The course evaluation is open between 2024-03-12 and 2024-04-02

Additional course evaluations for LK0397

Academic year 2022/2023

Applied graphic arts and design – Designing in group (LK0397-30049)

2023-02-16 - 2023-03-21

Academic year 2021/2022

Applied graphic arts and design – Designing in group (LK0397-30132)

2022-02-18 - 2022-03-23

Syllabus and other information

Litterature list

  1. Visual Communication for Architects and Designers.
    Författare: Margaret Fletcher ISBN: 9780367134631
  2. Formlära - Gestaltning i grupp 2023.
    Kommentar: Kompendium, pdf tillgänglig på Canvas

Course facts

The course is offered as an independent course: No The course is offered as a programme course: Landscape Architecture Programme - Uppsala, Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 37491 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Landscape Architecture
Course code: LK0397 Application code: SLU-30141 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Urban and Rural Development Pace: 100%