Ny sökning
KE0076

Analytisk naturproduktkemi

Under kursen kommer följande grupper av naturprodukter att behandlas : Kolhydrater, lipider, nukleinsyror, aminosyror, peptider, terpener, steroider och alkaloider.

Följande analytiska tekniker kommer att behandlas: Spektroskopi (NMR, masspektrometri, UV, IR), kromatografi (GC, HPLC, TLC).

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-04-18 och 2024-05-09

Andra kursvärderingar för KE0076

Läsåret 2022/2023

Analytisk naturproduktkemi (KE0076-40154)

2023-03-22 - 2023-04-27

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

1) Natural products: The Secondary Metabolites
**Author: **James R. Hansson
**ISBN: **0-85404-490-6.
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 28-30 -Lipids and polyketides: p. 105-111 -Terpenes: p. 6-14, 112-119 -Phenylpropanoids: p. 15-17, 119-121 -Alkaloids: p. 18-21, 121-124

2) Chemistry (3rd ed)
Authors: Blackman, Bottle, Schmid, Mocerino and Wille
**ISBN: **9780730311058 (paperback)
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 874-940. -Carbohydrates: p. 955-958, 984-1008 -Peptides: p. 1060-1090 -Lipids and polyketides: p. 1043-1047 -Terpenes: p. 942, p. 961 -Alkaloids: p. 848.

3) Chemistry. Human Activity, Chemical Reactivity
**Authors: **P. Mahaffy, R. Tasker, B. Bucat, J.C. Kotz, G.C. Weaver, P.M. Treichel, J.E. McMurry
**ISBN: **9780176684082
Suggested reading: -Analytical chemistry: p. 18, 67-81, 73-74, 306-317, 323, 345, 446, 785-787, 832-839, 878-880, 913-919, 990-993, 1046-1048 -Carbohydrates: Chapter: 29.1 & 29.2, & p. 961-962 -Peptides: Chapter 29.1 & 29.3 -Lipids and polyketides: Chapter 24.12 -Alkaloids: Chapter 25.

4) Compendium - Lectures
Comment: Provided electronically via Canvas.

5) Compendium - Laboratory exercises
Comment: Provided electronically via Canvas.

6) Compendium - Exercises and solutions
Comment: Provided electronically via Canvas.

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Livsmedelsprogrammet Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Livsmedelsvetenskap Kemi
Kurskod: KE0076 Anmälningskod: SLU-40145 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 100%