Ny sökning
KE0068

Organisk kemi med energitillämpningar

Kursen behandlar grundläggande kemiska lagar och begrepp såsom reaktioner och kemiska och fysikaliska egenskaper hos de vanligaste organiska substansklasserna, särskilt de som är viktiga inom energitekniska processer. Några viktiga kromatografiska metoder tas också upp. Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten och underlättar inlärningen av dessa.

Information från kursledaren

Hej KE0068-studenter

Ett preliminärt schema finns här.
Vi har tyvärr ansett det nödvändigt att genomföra mycket undervisning på distans. All teoriundervisning blir på distans för att minska risken för smittspridning.
Vi hoppas att laborationerna så småningom ska gå att genomföra IRL på campus men vi vet inte säkert vad som händer med virusar framöver.
För labbarna i januari och februari 2022 har vi beslutat att genomföra dessa på distans.

Schemats första version lades ut 2021-11-15 och revisioner av schemat kommer att listas här nedan.
- All teoriundervisning blir på distans med videoklipp och Zoom
- Labb-undervisning under januari 2022 kommer att genomföras på distans med Zoom
- Labbundervisning i februari 2022 kommer att genomföras på distans med Zoom

- Onsdag 9 mars kommer det att bli en obligatorisk gästföreläsning av Shahin Norbakhsh och Simon Edin från Stora Enso i Skutskär. Det startar cirka kl 10 och väntas pågå under cirka 2 timmar

- Tre aktiviteter blir IRL på campus i Sal S: tisd 8 mars - Frågestund-Sammanfattning samt RS-FS 4
onsd 16 mars - Deltentaövnig 2 i Sal S
Genomgång av deltenta 2 blir MÅNDAG 4 april (inte tisd 5 april)

/Anders

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

KE0068-30176 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för KE0068

Läsåret 2023/2024

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30304)

2024-01-15 - 2024-03-15

Läsåret 2022/2023

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30088)

2023-01-16 - 2023-03-17

Läsåret 2020/2021

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30255)

2021-01-18 - 2021-03-21

Läsåret 2019/2020

Organisk kemi med energitillämpningar (KE0068-30058)

2020-01-20 - 2020-03-22

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument

/Anders

Litteraturlista

  1. Organic Chemistry A Short / Brief Course. 13th Ed. Författare: David J Hart, Christopher M Hadad, Leslie E Craine & Harold Hart ISBN: 978-1-111-42556-2 (US-upplagan) Kommentar: Boken har slutat att tryckas men finns tillgänglig som begagnad på campus eftersom den använts i många år. Jag har också noterat att studenter använt boken i PDF-format. Boken kan finnas som 13e internationella upplagan (978-1-111-42624-8) hos olika bokhandlare och på nätet. Boken bör kosta cirka 700:-.
    Gamla upplagor (12, 11 & 10) av textboken går också ganska bra.
    . Väldigt många andra organkemiböcker går också bra att använda, Sterner, Mahaffy, Blackman, Solomon, McMurry m.fl.
  2. Organisk kemi. Labbkompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta LABB-kompendium är obligatoriskt eftersom det innehåller anvisningar för laborationerna. Detta labb-kompendium kommer att tillhandahållas som PDF-fil i början av kursen.
  3. Organisk kemi. Kurskompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta kurskompendium är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068
  4. Organisk kemi. Övningsuppgiftskompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta kompendium med övningsuppgifter är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursen ges som en programkurs: Civilingenjörsprogrammet i Energisystem Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 12684 SEK Nivå: Grundnivå (G1F)
Ämne: Kemi
Kurskod: KE0068 Anmälningskod: SLU-30176 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för molekylära vetenskaper Studietakt: 35%