New search
KE0068

Organic Chemistry with energy applications

Kursen behandlar grundläggande kemiska lagar och begrepp såsom reaktioner och kemiska och fysikaliska egenskaper hos de vanligaste organiska substansklasserna, särskilt de som är viktiga inom energitekniska processer. Några viktiga kromatografiska metoder tas också upp. Kursens laborativa del illustrerar de teoretiska momenten och underlättar inlärningen av dessa.

Information from the course leader

Hej KE0068-studenter

Ett preliminärt schema finns här.
Vi har tyvärr ansett det nödvändigt att genomföra mycket undervisning på distans. All teoriundervisning blir på distans för att minska risken för smittspridning.
Vi hoppas att laborationerna så småningom ska gå att genomföra IRL på campus men vi vet inte säkert vad som händer med virusar framöver.
För labbarna i januari och februari 2022 har vi beslutat att genomföra dessa på distans.

Schemats första version lades ut 2021-11-15 och revisioner av schemat kommer att listas här nedan.
- All teoriundervisning blir på distans med videoklipp och Zoom
- Labb-undervisning under januari 2022 kommer att genomföras på distans med Zoom
- Labbundervisning i februari 2022 kommer att genomföras på distans med Zoom

- Onsdag 9 mars kommer det att bli en obligatorisk gästföreläsning av Shahin Norbakhsh och Simon Edin från Stora Enso i Skutskär. Det startar cirka kl 10 och väntas pågå under cirka 2 timmar

- Tre aktiviteter blir IRL på campus i Sal S: tisd 8 mars - Frågestund-Sammanfattning samt RS-FS 4
onsd 16 mars - Deltentaövnig 2 i Sal S
Genomgång av deltenta 2 blir MÅNDAG 4 april (inte tisd 5 april)

/Anders

Course evaluation

The course evaluation is now closed

KE0068-30176 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for KE0068

Academic year 2023/2024

Organic Chemistry with energy applications (KE0068-30304)

2024-01-15 - 2024-03-15

Academic year 2022/2023

Organic Chemistry with energy applications (KE0068-30088)

2023-01-16 - 2023-03-17

Academic year 2020/2021

Organic Chemistry with energy applications (KE0068-30255)

2021-01-18 - 2021-03-21

Academic year 2019/2020

Organic Chemistry with energy applications (KE0068-30058)

2020-01-20 - 2020-03-22

Syllabus and other information

Grading criteria

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument

/Anders

Litterature list

  1. Organic Chemistry A Short / Brief Course. 13th Ed. Författare: David J Hart, Christopher M Hadad, Leslie E Craine & Harold Hart ISBN: 978-1-111-42556-2 (US-upplagan) Kommentar: Boken har slutat att tryckas men finns tillgänglig som begagnad på campus eftersom den använts i många år. Jag har också noterat att studenter använt boken i PDF-format. Boken kan finnas som 13e internationella upplagan (978-1-111-42624-8) hos olika bokhandlare och på nätet. Boken bör kosta cirka 700:-.
    Gamla upplagor (12, 11 & 10) av textboken går också ganska bra.
    . Väldigt många andra organkemiböcker går också bra att använda, Sterner, Mahaffy, Blackman, Solomon, McMurry m.fl.
  2. Organisk kemi. Labbkompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta LABB-kompendium är obligatoriskt eftersom det innehåller anvisningar för laborationerna. Detta labb-kompendium kommer att tillhandahållas som PDF-fil i början av kursen.
  3. Organisk kemi. Kurskompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta kurskompendium är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068
  4. Organisk kemi. Övningsuppgiftskompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta kompendium med övningsuppgifter är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes The course is offered as a programme course: Master Programme in Energy Systems Engineering Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12684 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1F)
Subject: Chemistry Chemistry
Course code: KE0068 Application code: SLU-30176 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 35%