New search
KE0068

Organic Chemistry with energy applications

Information from the course leader

Hej KE0068-studenter

Ett preliminärt schema finns här.
Vi har tyvärr ansett det nödvändigt att genomföra mycket undervisning på distans. All teoriundervisning blir på distans för att minska risken för smittspridning.
Vi hoppas att laborationerna så småningom ska gå att genomföra IRL på campus men vi vet inte säkert vad som händer med virusar framöver.
För labbarna i januari och februari 2022 har vi beslutat att genomföra dessa på distans.

Schemats första version lades ut 2021-11-15 och revisioner av schemat kommer att listas här nedan.
- All teoriundervisning blir på distans med videoklipp och Zoom
- Labb-undervisning under januari 2022 kommer att genomföras på distans med Zoom
- Labbundervisning i februari 2022 kommer att genomföras på distans med Zoom

- Onsdag 9 mars kommer det att bli en obligatorisk gästföreläsning av Shahin Norbakhsh och Simon Edin från Stora Enso i Skutskär. Det startar cirka kl 10 och väntas pågå under cirka 2 timmar

- Tre aktiviteter blir IRL på campus i Sal S: tisd 8 mars - Frågestund-Sammanfattning samt RS-FS 4
onsd 16 mars - Deltentaövnig 2 i Sal S
Genomgång av deltenta 2 blir MÅNDAG 4 april (inte tisd 5 april)

/Anders

Course evaluation

The course evaluation is now closed

KE0068-30176 - Course evaluation report

Once the evaluation is closed, the course coordinator and student representative have 1 month to draft their comments. The comments will be published in the evaluation report.

Additional course evaluations for KE0068

Academic year 2020/2021

Organic Chemistry with energy applications (KE0068-30255)

2021-01-18 - 2021-03-21

Academic year 2019/2020

Organic Chemistry with energy applications (KE0068-30058)

2020-01-20 - 2020-03-22

Syllabus

KE0068 Organic Chemistry with energy applications, 5.0 Credits

Organisk kemi med energitillämpningar

Subjects

Chemistry

Education cycle

Bachelor’s level

Modules

Title Credits Code
Single module 5.0 0101

Advanced study in the main field

First cycle, has less than 60 credits in first-cycle course/s as entry requirements(G1F)

Grading scale

5:Pass with Distinction, 4:Pass with Credit, 3:Pass, U:Fail The requirements for attaining different grades are described in the course assessment criteria which are contained in a supplement to the course syllabus. Current information on assessment criteria shall be made available at the start of the course.

Language

Swedish

Prior knowledge

Basic knowledge and skills in general chemistry

Objectives

The aim of this course is to give the basic concepts of organic chemistry and its applications for energy production and energy technology.

After completed course, the student shall be able to:

- describe, orally and in writing, the general laws and concepts of organic chemistry, especially the ones which are of importance in energy production

- account for names, formulae and properties of the most important organic compounds, as well as the typical reactions of these.

- be able to briefly describe technical processes used for refining organic substances

- account for some bio-based substances and chemical methods used for substituting raw materials of fossile origin

- carry out experiments based on some common experimental techniques used in chemistry

- analyse, report and present chemical results both in written and in oral form.

Content

The course is based on lectures, exercises, laboratory practicals as well as site visits to different industries or guest lectures. Course introduction, lab introduction, laboratory practicals as well as industry site visits or guest lectures are compulsory.

The following aspects or techniques are dealt with during lectures or lab exercises:

- Occurrence, reactions, stereochemistry, physical and chemical properties of the following classes of compounds: hydrocarbons, alcohols, ethers, aldehydes, ketones, carboxylic acids and their derivatives and polymers.

- Chemical methods such as refinement and distillation, synthesis and derivatization and chromatography.

Examples of organic chemicals for energy storage, as fuel and as starting material for important materials are given. Exercises involving calculations on energy content and energy density as well as yields for various chemicals and chemical processes are also performed.

Formats and requirements for examination

Written examination and written and oral presentation of compulsory exercises.

Passed written examination and completed compulsory course components
 • If the student fails a test, the examiner may give the student a supplementary assignment, provided this is possible and there is reason to do so.
 • If the student has been granted special educational support because of a disability, the examiner has the right to offer the student an adapted test, or provide an alternative assessment.
 • If changes are made to this course syllabus, or if the course is closed, SLU shall decide on transitional rules for examination of students admitted under this syllabus but who have not yet passed the course.
 • For the examination of a degree project (independent project), the examiner may also allow the student to add supplemental information after the deadline. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Other information

 • The right to take part in teaching and/or supervision only applies to the course date to which the student has been admitted and registered on.
 • If there are special reasons, the student may take part in course components that require compulsory attendance at a later date. For more information on this, please refer to the regulations for education at Bachelor's and Master's level.

Additional information

The prerequisites can be fulfilled by having followed the course General Chemistry and Chemical Sources of Energy - KE0049 and

- having passed at least half of the course modules in KE0049

or

- having performed and passed all laboratory work and all the lab reports in KE0049

Responsible department

Department of Molecular Sciences

Further information

Determined by: Programnämnden för utbildning inom naturresurser och jordbruk (PN - NJ)
Replaces: KE0039, KE0048, KE0061

Grading criteria

Betygskriterierna finns som ett pdf-dokument

/Anders

Litterature list

 1. Organic Chemistry A Short / Brief Course. 13th Ed. Författare: David J Hart, Christopher M Hadad, Leslie E Craine & Harold Hart ISBN: 978-1-111-42556-2 (US-upplagan) Kommentar: Boken har slutat att tryckas men finns tillgänglig som begagnad på campus eftersom den använts i många år. Jag har också noterat att studenter använt boken i PDF-format. Boken kan finnas som 13e internationella upplagan (978-1-111-42624-8) hos olika bokhandlare och på nätet. Boken bör kosta cirka 700:-.
  Gamla upplagor (12, 11 & 10) av textboken går också ganska bra.
  . Väldigt många andra organkemiböcker går också bra att använda, Sterner, Mahaffy, Blackman, Solomon, McMurry m.fl.
 2. Organisk kemi. Labbkompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta LABB-kompendium är obligatoriskt eftersom det innehåller anvisningar för laborationerna. Detta labb-kompendium kommer att tillhandahållas som PDF-fil i början av kursen.
 3. Organisk kemi. Kurskompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta kurskompendium är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068
 4. Organisk kemi. Övningsuppgiftskompendium Författare: Anders Sandström samt några fler Kommentar: Detta kompendium med övningsuppgifter är bra att ha eftersom det bl.a. innehåller en teorisammanfattning och övningsuppgifter. Kompendiet finns fr.o.m. strax före kursstart på i Canvas-rummet för KE0068

Course facts

The course is offered as an independent course: No Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 12684 SEK Cycle: Bachelor’s level
Subject: Chemistry
Course code: KE0068 Application code: SLU-30176 Location: Uppsala Distance course: No Language: Swedish Responsible department: Department of Molecular Sciences Pace: 35%