Ny sökning
HV0190

Marknadsinriktad nötköttsproduktion

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk nötköttsproduktion med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi.

Under träffarna besöker vi nötköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnar vi middag med köttprovsmakning vid den obligatoriska träffen.Innehåll

- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet

- Marknadens behov av nötköttets kvalitet och kvantitet

- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov

- Ekonomi på företagsnivå

- Nötkreaturens roll i natur- och landskapsvård

- Produktionsförutsättningar beroende på tillgänglig areal, besättningsstruktur, EU-stöd m.m.

- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende

- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakningPraktisk information om kursen:

- Kursen pågår under höstterminen (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska

- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara, en obligatorisk och en frivillig. Det obligatoriska tillfället är en tredagarsträff i anslutning till en helg. Den frivilliga träffen är en tvådagars helgträff som genomförs om tillräckligt många vill delta.

- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling eftersom huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform

- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med studiebesök och aktiviteter som köttprovsmakning

Kursvärdering

Andra kursvärderingar för HV0190

Läsåret 2022/2023

Marknadsinriktad nötköttsproduktion (HV0190-10322)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2020/2021

Marknadsinriktad nötköttsproduktion (HV0190-10195)

2020-08-31 - 2021-01-17

Kursplan och övrig information

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 19030 SEK Nivå: Grundnivå (G1N)
Ämne: Husdjursvetenskap
Kurskod: HV0190 Anmälningskod: SLU-10050 Plats: Skara Distanskurs: Ja Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för Husdjurens miljö och hälsa Studietakt: 25%