New search
HV0190

Market-oriented beef production

Denna distanskurs riktar sig till dig som är intresserad av svensk nötköttsproduktion med fokus på djur, utfodring, produktkvalitet och ekonomi.

Under träffarna besöker vi nötköttsföretagare som visar och berättar om sin produktion. Är tillräckligt många intresserade ordnar vi middag med köttprovsmakning vid den obligatoriska träffen.Innehåll

- Biologiska grundprinciper för tillväxt, slaktkroppsegenskaper och köttkvalitet

- Marknadens behov av nötköttets kvalitet och kvantitet

- Fodermedel och olika djurkategoriers näringsbehov

- Ekonomi på företagsnivå

- Nötkreaturens roll i natur- och landskapsvård

- Produktionsförutsättningar beroende på tillgänglig areal, besättningsstruktur, EU-stöd m.m.

- På översiktlig nivå behandlas raser, avel, djurhälsa och beteende

- Studiebesök, hullbedömning och möjlighet till köttprovsmakningPraktisk information om kursen:

- Kursen pågår under höstterminen (25 % av heltid) och hålls i huvudsak på svenska

- Kursen är en distanskurs med två fysiska träffar i Skara, en obligatorisk och en frivillig. Det obligatoriska tillfället är en tredagarsträff i anslutning till en helg. Den frivilliga träffen är en tvådagars helgträff som genomförs om tillräckligt många vill delta.

- Deltagarna måste ha tillgång till dator och internetuppkoppling eftersom huvuddelen av föreläsningarna sker via SLUs webbaserade lärplattform

- Kostnader kan förekomma för studenten i samband med studiebesök och aktiviteter som köttprovsmakning

Course evaluation

Additional course evaluations for HV0190

Academic year 2022/2023

Market-oriented beef production (HV0190-10322)

2022-08-29 - 2023-01-15

Academic year 2020/2021

Market-oriented beef production (HV0190-10195)

2020-08-31 - 2021-01-17

Syllabus and other information

Course facts

The course is offered as an independent course: Yes Tuition fee: Tuition fee only for non-EU/EEA/Switzerland citizens: 19030 SEK Cycle: Bachelor’s level (G1N)
Subject: Animal Science
Course code: HV0190 Application code: SLU-10050 Location: Skara Distance course: Yes Language: Swedish Responsible department: Department of Animal Envrionment and Health Pace: 25%