Ny sökning
FÖ0477

Industriell ekonomi och hållbar innovation

Kursen är indelad i 2 avsnitt:  1. Grundläggande koncept för innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv behandlar innovation och innovationsprocesser samt hur de kan bidra till mer hållbar utveckling.  2. Grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag behandlar centrala begrepp och ekonomiska verktyg för budgetering, finansiering, volymanalys, finansiell analys, prissättning och investeringskalkylering. Den ekonomiska informationens nytta och begränsningar samt begrepp särskilt kopplat till investeringar inom energi- och miljöbranschen.
Kursen genomförs med hjälp av föreläsningar, övningar, obligatoriska seminarier och projektarbete. Kursen inleds med en genomgång av konceptuella perspektiv på innovation och hållbart företagande samt grundläggande verktyg för ekonomiska beslutsunderlag. Därefter arbetar studenterna självständigt i seminarieform och med projektarbeten.


Information från kursledaren

Varmt välkommen till Sveriges Lantbruksuniversitet och kursen Industriell ekonomi och hållbar innovation!

Här kommer allmän information om studentkonto, registrering på kurs, samt annan praktisk information:

Studentkonto

Studentkonto behövs för att komma åt bl.a. Ladok, Canvas och mejl. För information om hur du skapar ett studentkonto, se här: https://student.slu.se/studieservice/it-stod1/support/ny-student-kom-igang/.

Registrering på kurs

Självregistrering till kurs görs i Ladok mellan 2021-08-16 till 2021-08-30. Kom ihåg att du måste vara antagen och registrerad för att gå kursen.

Har du antagits till kursen med villkor behöver du skicka din meritlista till kursledaren som avgör om du får registreras. Gör detta så snart som möjligt då granskning kan ta några dagar.

Särskilt studiestöd

Har du behov av särskilt stöd ska du informera kursledaren om det redan vid kursstart så att eventuella särskilda arrangemang kan ordnas. Vid examination behöver du kontakta econ-edu@slu.se tillsammans med ditt intyg från Nais. Mer information finner du här: https://student.slu.se/studieservice/studiestod/funka/

Avbrott på kurs

Om du avbryter kursen skall du meddela utbildningsadministrationen på econ-edu@slu.se som i sin tur meddelar kursledaren och lägger in ett avbrott i Ladok efter studentens godkännande. Du kan själv anmäla tidigt avbrott (inom 3 veckor efter kursstart) via Ladok Student på studentwebben.

Tentamina

Du blir automatiskt anmäld till första tentamen i kursen. Du finner din anonymitetskod i Ladok Student. Observera att detta endast gäller vid ordinarie tentamen och inte omtentamen. Detta gäller endast hos Institutionen för Ekonomi.

Rättade tentor kan vanligtvis hämtas onsdagar kl 12.30 – 14.30 på Institutionen för Ekonomi i rum D416 och D417 i Ulls hus, vån 4. På grund av Covid så är det bäst att maila econ-edu@slu.se för att få hjälp med att hämta ut din tentamen.

För dig som är ny student kan du läsa mer information här: https://student.slu.se/studier/nystudent/uppsala/.

Tveka inte att höra av dig till econ-edu@slu.se vid frågor.

Hälsningar,
Administrationen

Kursvärdering

Kursvärderingen är avslutad

FÖ0477-10244 - Sammanställning av kursvärdering

Efter att kursvärderingen stängt har kursansvarig och studentrepresentanten upp till en månad på sig att skriva kommentarer. De publiceras automatiskt i sammanställningen.

Andra kursvärderingar för FÖ0477

Läsåret 2023/2024

Industriell ekonomi och hållbar innovation (FÖ0477-10374)

2023-08-28 - 2023-10-30

Läsåret 2022/2023

Industriell ekonomi och hållbar innovation (FÖ0477-10088)

2022-08-29 - 2022-10-30

Kursplan och övrig information

Betygskriterier

Betyg

Tentamen

Projektarbete

5

Förutom kriterierna för betygsnivå 3 och 4

  • Uppnå minst 90 % på tentamen

Studenten kan, genom projektarbete (eller motsvarande uppgift):

Redogöra och kritiskt reflektera över centrala koncept inom innovation ur ett företagsekonomiskt perspektiv; samt diskutera ekonomiska förutsättningar och begränsningar inom energi- och miljöbranschen för hållbar utveckling.

Godkänd projektrapport, presentation och opponering av ett annat projektarbete

4

Förutom kriterierna för betygsnivå 3

  • Kan visa god förmåga att lösa företagsekonomiska problem samt motivera metodval som leder till en välgrundad lösning
  • Uppnå minst 80 % på tentamen

3

Studenten kan

  • Sammanställa och redogöra för grundläggande kalkyler och andra informationsverktyg inom företagsekonomi;
  • analysera ekonomiska beslutsunderlag;
  • redogöra för centrala begrepp inom innovation och hållbar utveckling ur ett företagsekonomiskt perspektiv;
  • uppnå minst 60% på tentamen.

U

Uppnår inte 60% på tentamen

Ej genomfört godkänt projektarbete (eller motsvarande uppgift)

Litteraturlista

  1. Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb Författare: Christian Ax, Christer Johansson, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110957 [Den nya ekonomistyrningen, bok med eLabb] (https://www.adlibris.com/se/bok/den-nya-ekonomistyrningen-bok-med-elabb-9789147110957) Kommentar: Rekommenderad litteratur: Den nya ekonomistyrningen Övningsbok med lösningar Författare: Christian Ax, Håkan Kullvén ISBN: 9789147110964

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 8721 SEK Nivå: Grundnivå (GXX)
Ämne: Företagsekonomi
Kurskod: FÖ0477 Anmälningskod: SLU-10244 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Svenska Ansvarig institution: Institutionen för ekonomi Studietakt: 35%