Ny sökning
EX0925

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E

Ett självständigt arbete är ett arbete där du ska tillämpa dina fördjupade kunskaper, förmågor och förhållningssätt på en frågeställning inom utbildningens område. Ofta ligger det självständiga arbetet i slutet på din utbildning där du ska planera, genomföra och presentera en akademisk studie. Du kan göra ett individuellt examensarbete eller tillsammans med en kursare. Ditt arbete presenteras i ett öppet seminarium och Du har möjlighet att publicera det i SLUs databas Epsilon för att göra det öppet tillgängligt. Mer information finns här: https://student.slu.se/studier/examensarbeten/

Information från kursledaren

Welcome to the master thesis courses at the Department of Forest Economy - at Ultuna, Uppsala starting January 15th (13-16).

Three courses are offered as a joint course with a shared schedule and Canvas page. The course language is English. The schedule document contains a preliminary schedule for all three courses (activities in red are mandatory parts of the course).

This is the three courses:

  • EX0975, Master's thesis in Forest Sciences, A2E – Forest Economics Application code: 30271.2324

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX0975/30271.2324/

  • EX0976, Examensarbete i Skogsvetenskap A2E – Skogsekonomi Anmälningskod: 30266.2324

Kursens webbsida: https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX0976/30266.2324/

  • Master thesis in Business Administration, A2E EX0925, Application code 30262.2324

https://student.slu.se/studier/kurser-och-program/kurssok/kurs/EX0925/30262.2324/

ALL students (program and non-program) are admitted with conditions. That means we need to check that you have the suitable background, that we are given resources from the Forestry Faculty, and have supervisory capacity at the department.

In the attached preliminary schedule you can find information about course meetings, contact information to persons that contribute, learning objectives - and subject suggestions (last page, in Swedish).

On the behalf or all teachers that are contributing in the course,

Welcome!

:-) Cilla

(course leader)

Kursvärdering

Kursvärderingen är ännu inte aktiverad

Kursvärderingen är öppen mellan 2024-05-26 och 2024-06-16

Andra kursvärderingar för EX0925

Läsåret 2023/2024

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-10308)

2023-08-28 - 2024-01-14

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-50080)

2023-06-05 - 2023-10-22

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-30257)

2023-01-16 - 2023-06-04

Läsåret 2022/2023

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-10299)

2022-08-29 - 2023-01-15

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-50044)

2022-06-06 - 2022-10-23

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-30078)

2022-01-17 - 2022-06-05

Läsåret 2021/2022

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-10071)

2021-08-30 - 2022-01-16

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-30039)

2021-01-18 - 2021-06-06

Läsåret 2020/2021

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-10038)

2020-08-31 - 2021-01-17

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-50047)

2020-06-08 - 2020-10-25

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-30138)

2020-01-20 - 2020-06-07

Läsåret 2019/2020

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-10140)

2019-09-02 - 2020-01-19

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-30223)

2019-01-21 - 2019-06-09

Läsåret 2018/2019

Självständigt arbete i företagsekonomi, A2E (EX0925-10262)

2018-09-03 - 2019-01-20

Kursplan och övrig information

Litteraturlista

Robson, Colin & McCartan, Kieran (2015) Real World Research (4th ed.) John Wiley & Sons, Chichester, the UK, ISBN: 978-1-118-74523-6 + articles that are available in Canvas

You may find the recommended book digitally at: (https://canvas.gu.se/courses/36126/files/3328133)

Kursfakta

Kursen ges som en fristående kurs: Ja Kursavgift: Studieavgift, endast för medborgare utanför EU, EES, och Schweiz: 52330 SEK Nivå: Avancerad nivå (A2E)
Ämne: Företagsekonomi Företagsekonomi
Kurskod: EX0925 Anmälningskod: SLU-30262 Plats: Uppsala Distanskurs: Nej Undervisningsspråk: Engelska Ansvarig institution: Institutionen för skogsekonomi Studietakt: 100%