Tips för Studentskyddsombud

Senast ändrad: 18 september 2013

I samband med SLU:s utbildning för kårernas studentskyddsombud har följande tipslista tagits fram:

  • Etablera kontakt med din regionala arbetsmiljökommitté. Du ska bli kallad till kommitténs möten.
  • Huvudskyddsombudet på din studieort är också en bra kontakt, ta reda på vem det är och presentera dig.
  • Gör dig känd bland dina medstudenter så de vet att de kan vända sig till dig när det gäller arbetsmiljöfrågor.
  • Se till att få följa med på skyddsronder i undervisningslokalerna.
  • Mycket information om lagar och förordningar finns på nätet, se www.av.se.
  • Du har inget ansvar för arbets-/studiemiljön, men kan vara den som påtalar brister.
  • Kursgivande institution (med prefekten som ansvarig chef) har huvudansvaret för studiemiljön. Brister i den fysiska miljön bör påtalas till kursledare, och/eller prefekt.
  • Problem i den psykosociala arbetsmiljön kan också framföras till kursledaren, prefekten eller programstudierektor om det är ett institutionsövergripande problem. Ta gärna hjälp av studievägledare och studenthälsan.
  • Brister i såväl fysisk som psykosocial studiemiljö kan också tas upp i den studiesociala gruppen på din studieort. Gruppen kan hjälpa till att bevaka frågan.

Kontaktinformation