SLU-nyhet

AI-chatbot gör det snabbare att hitta i utbildningshandboken

Publicerad: 18 juni 2024

Lärande och digitalisering har lanserat en AI-chatbot som baserat på utbildningshandboken och dess bilagor kan svara på användarnas frågor.

AI-chatbotar kan snabbt och enkelt hjälpa användare att navigera i handböcker, manualer och andra dokument. Genom att använda naturligt språk möjliggör AI-chatbotar att användare fritt formulerar sina frågor.

Varför är utbildningshandboken först ut?

  • Kvalitetssäkras via utbildningsnämnden
  • Ligger öppet på webben (inga GDPR problem)
  • Används av både medarbetare och studenter

AI-chatboten baseras på GPT 4 och är ett samarbete mellan avdelningen för lärande och digitalisering och IT-avdelningen. Utvecklingen har finansierats av utbildningsnämnden. Just nu fungerar chatboten endast på svenska. En engelsk version kommer att lanseras under hösten.