SLU-nyhet

SLU-biblioteket uppmärksammar öppen vetenskap

Publicerad: 16 oktober 2023
Collage av sex fotografier relaterade till öppen vetenskap, med upplåsta hänglås (illustrationer) över varje bild. Underst finns det text: "International Open Access Week 2023, Octob4er 23-29, #OAWeek".

För att visa det pågående arbetet med öppen vetenskap på SLU bjuder biblioteket in till en rad event i Alnarp, Umeå och Uppsala samt online.

I oktober varje år ordnas International Open Access Week för att uppmärksamma värdet av öppen tillgång till forskningsresultat. OA-veckan 2023 infaller 23–29 oktober och i samband med den ordnar SLU-biblioteket en posterutställning, ett webbinarium om den nystartade open access-tidskriften Snow Leopard Reports, samt fika och samtal med Open Science Uppsala. Det finns också möjlighet för forskare och miljöanalytiker att få hjälp med att komma igång med öppen publicering av både vetenskapliga artiklar och data.

Tre frågor till Linda Vidlund, överbibliotekarie på SLU-biblioteket

Varför ska vi hålla på med öppen vetenskap?

– Sveriges regering och EU har sedan flera år tillbaka målet att all offentligt finansierad forskning ska vara öppet tillgänglig, så ett skäl är förstås att vi är ålagda att arbeta med detta. Men minst lika viktigt är det att öppen vetenskap är en förutsättning för att nå de globala hållbarhetsmålen.

Hur arbetar vi med öppen vetenskap på SLU? 

– Vi har policyer för både vetenskaplig publicering och datahantering som båda uppmuntrar öppen vetenskap. Idag publiceras 77 % av SLU:s vetenskapliga artiklar med öppen tillgång, vilket är mycket glädjande.

Vilka utmaningar finns det?

– Om vi pratar om öppen tillgång till vetenskapliga artiklar går det verkligen framåt med stormsteg! Men för andra publikationskanaler, till exempel böcker och konferensbidrag, finns idag inget stöd från SLU. Utvecklingen på nationell nivå går också långsamt.

Hur kan vi gå mot mer öppen vetenskap?

– Det kommer att krävas insatser både från oss på biblioteket och från forskarna. En viktig pusselbit är nya typer av nationella avtal med de akademiska förlagen, där Sverige och många andra länder går in med ambitionen att göra alla vetenskapliga publikationer öppet tillgängliga. Det här är också ett viktigt led i att flytta över ansvaret för att vetenskapen är öppen från enskilda forskare till universitetet som helhet.

Vad händer på SLU under Open Access-veckan?

  • Hela veckan: Öppen tillgång på SLU – denna och alla andra veckor (Alnarp, Umeå och Uppsala) 
  • 24 oktober: Kom igång med öppen vetenskap! (Umeå) 
  • 25 oktober: Kom igång med öppen vetenskap! (Alnarp) 
  • 25 oktober: Samtal och fika med Open Science Uppsala (Uppsala) 
  • 26 oktober: Kom igång med öppen vetenskap! (Uppsala) 
  • 27 oktober: Snow Leopard Reports – en open access-tidskrift vid SLU (webbinarium)

För tid, plats och mer information, se bibliotekets kalendarium

Relaterade sidor: