SLU-nyhet

Kurs vinner kooperationspris

Publicerad: 15 juni 2022

SLU:s kurs Lantbrukskooperativa företag vinner Svensk Kooperations pris 2022 för kooperativ utveckling.

Priset delas ut årligen av organisationen Svensk Kooperation till en insats som främjar den kooperativa utvecklingen i Sverige. Årets vinnare av priset är kursen Lantbrukskooperativa företag, som ges på avancerad nivå vid SLU. Kursen kallas i dagligt tal för kooperationskursen och syftar till att förmedla kunskap om lantbrukskooperativa företag, deras organisation, förutsättningar och styrsystem.

– Kunskaper inom den kooperativa företagsformen är viktigt att få med sig för många men kanske särskilt för våra studenter som vill arbeta inom den gröna sektorn, där kooperativa former är mer vanligt förekommande än inom andra sektorer. Det här priset är ett kvitto på det fina arbete som programansvariga, kursledare och examinatorer gör med den här kursen och på den bredd vi har inom SLU:s utbildningar och i den kunskap vi förmedlar, säger Maria Knutson Wedel, rektor vid SLU.

Med priset vill Svensk Kooperation uppmärksamma initiativ som görs runt om i landet, som utvecklar det kooperativa och ömsesidiga företagandet och utgör goda, inspirerande exempel.

– Utbildning om den kooperativa företagsformen är oerhört viktigt, men tyvärr finns det alldeles för lite av detta i det svenska utbildningsväsendet i dag. Tack vare satsningen på kooperationskursen säkrar SLU att deras studenter får tillgång till kunskap om den kooperativa företagsmodellens unicitet och potential. Här visar SLU ledarskap och gör skillnad med sitt långsiktiga engagemang för kooperativ kunskap, säger Anna Karin Hatt, ordförande i Svensk Kooperation.

Fakta:

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till denna partipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Organisationen syftar till att bidra med kunskap om kooperationen samt att påverka och driva opinion i frågor som rör de kooperativa och ömsesidiga företagens villkor.


Kontaktinformation