SLU-nyhet

Studenter firade på Thesis Day

Publicerad: 31 maj 2022

Med över 100 posters från studenternas examensarbeten, blev Thesis Day en stor succé! Efter två digitala år hölls årets Thesis Day fysiskt i Alnarp och Ultuna.

Thesis Day innehöll en posterutställning, muntliga presentationer, prisutdelning en mycket uppskattad avslutningsceremoni, där studenterna fick mottaga en ros och tack för deras tid som student.

Förutom de fysiska evenemangen innehöll Thesis Day en digital posterutställning med deltagande studenters vetenskapliga poster, en sammanfattning av projektet och en presentation av studenten. Alla posters har fokus på hållbarhet från olika perspektiv. Den digitala uställningen har redan över 500 besökare och kommer att finnas tillgänglig till nästa års Thesis Day.

Digital posterutställning

Mer detaljer om firandet i Alnarp respektive Ultuna finns längre ner på sidan.

Firandet fortsatte med musik, mat och bubbel, mingel och många roliga foton i fotohörnorna.

Sammanfattning av evenemangen i Alnarp och Ultuna

Alnarp

Niclas Östlund, verksamhetsutvecklare på Green Innovation Park Alnarp och alumn från landskapsarkitektprogrammet guidade studenter och gäster genom eftermiddagens program. Christina Lunner Kolstrup, dekan vid fakulteten för landskapsarkitektur, trädgårds- och växtproduktionsvetenskap, välkomnade alla. Därefter följde fem intressanta studentpresentationer som handlade om gröna ytor och hållbar stadsutveckling. Det officiella programmet avslutades med en prisutdelningsceremoni där Årets SLU-alumn 2022 Annika Bergman delade ut utmärkelserna, samt en avslutningsceremoni för alla studenter som hölls av Christina Lunner Kolstrup.

Vinnare av Bästa poster och Global sustainability award

I Alnarp hölls för första gången en examensceremoni för alla studenter som tar examen, och deras gäster. Ceremonin organiserades av LTV-fakulteten.

Ultuna

Fanny Blom, projektledare på STUNS, och alumn från agronomprogrammet - Ekonomi, modererade programmet på Ultuna. Torleif Härd, dekan vid fakulteten för naturresurser och jordbruksvetenskap höll inledningstalet för Thesis Day i Ultuna. Inledningen följdes av fyra intressanta studentpresentationer inom olika områden: slädhundars hemliga språk, Hållbarhetsdeklarationen, EU taxonomi och jämställdhetsfrågor i bankvärlden. Programmet avslutades med prisutdelning av Bästa poster och Global sustainability award. Avslutningstal hölls av Anna Lundhagen, vicerektor för samverkan, som också delade ut rosor och tack till alla deltagande studenter.

Vinnare av Bästa poster och Global sustainability award

Festligheterna fortsatte med musik, bubbel, mingel och många roliga foton i fotohörnorna.

 

Fotografer: Anton Caringer, Anna Englund, Annica Hultfeldt, Johan Wahlgren