SLU-nyhet

Nya tag för framtidens skogar

Publicerad: 16 mars 2022
Emma Holmström föreläser inför en samling personer i skogen. Foto.

Sedan 2009 har Future Forests framgångsrikt bedrivit tvärvetenskaplig skogsforskning. Nu tar en ny plattformschef över rodret.

Emma Holmström tillträdde som plattformschef för Future Forests under 2021. Framtidsplattformen är en av fyra på SLU men just Future Forests inkluderar också Umeå universitet och Skogforsk.

Future Forests har varit banbrytande genom att framgångsrikt integrera samhällsvetenskap och humaniora med naturvetenskap. Detta tvärvetenskapliga perspektiv kommer också fortsättningsvis vara ett signum för Future Forests.

– Vi vill också vara behjälpliga med att skapa nya kontakter för den som vill arbeta tvärvetenskapligt. Future Forests är väldigt mycket kommunikation, både mellan forskare till forskare, men också mellan forskare och samhälle.

Vilka är de stora frågorna som Future Forests kommer att jobba med de kommande åren?

– Framförallt hoppas jag att vi kommer kunna jobba som plattform med både stora och små projekt. Vi kommer till att börja med ha två olika synteser, eller ”paraplyn” där vi samlar flera projekt. Det ena handlar om Sveriges miljömål och forskning kring vägen fram, med särskilt fokus på hur vi når målen över så kallade brukningsgränser, det vill säga i tvärsnittet mellan olika markanvändningsområden eller mellan brukad och obrukad skog. Det andra är forskning kring klimatanpassning och hållbart skogsbruk.

Något som Emma Holmström personligen tycker är intressant är globaliseringsfrågor här på hemmaplan. Skogen och skogssektorn i Sverige ses ofta som en nationell angelägenhet men stora delar av arbetskraften i skogen är internationell. De flesta marknadssektorer är inte heller nationella utan kräver gränslösa affärsstrategier.

– Vad gör det med en skogssektor att den än så länge lever med en ”skev självbild”?  Och vilken spännande forskning kan vi få till i gränslandet mellan traditionell skogsvetenskap och frågeställningar om hur en urban global ekonomi driver utformningen av svensk skogsmark, energianvändning och skogsskötselsystem.

Tidigare har Future Forests forskat mycket kring policyfrågor, mål och målkonflikter. Emma Holmström säger att man nu kommer titta även på sånt som inte är konfliktområden.

– Ibland kan målen vara överenskomna och accepterade, men man når ändå inte fram till dem. Om vi exempelvis är överens om att det behövs mer lövträd i våra skogar, men går vi nu mot en sådan utveckling? Vad finns det för processer som driver eller bromsar? Vi inom framtidsplattformarna vid SLU ser att vi har väldigt stora möjligheter att driva en fortsatt framstående och framgångsrik forskning vid SLU.

Text: Olof Bergvall

Artikeln har tidigare publicerats i tidningen RESURS.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation