SLU-nyhet

Hur påverkar de nya restriktionerna från den 12 januari undervisningen på SLU?

Publicerad: 13 januari 2022

De redan beslutade anvisningarna för undervisning och examination för period 3 kommer fortfarande att gälla. I tillägg till anvisningarna uppmuntras kursledare och examinatorer att anpassa undervisningen för att minska smittspridningen.

Kursledare och examinatorer uppmuntras att:

  • Om möjligt, erbjuda extra omtentamenstillfällen eller alternativa examinationsvägar för studenter som på grund av symtom eller hemkarantän missar en salstentamen.
  • Anpassa undervisningen för att minimera smittspridningen.
  • Delvis genomföra undervisningen på distans om det behövs för att minimera trängsel på campus.

Mer information om anpassning av undervisningen finns hos Folkhälsomyndigheten.

Läs SLU:s anvisningar för undervisning och examination som gäller under period 3 och som beslutades av utbildningsnämndens ordförande den 21/12 2021.


Kontaktinformation

Vid frågor, kontakta programstudierektor på ditt program eller din kursledare. Kontaktuppgifter finns på respektive programsida och kurssida.