SLU-nyhet

SLU:s första studentombud utsedda

Publicerad: 08 september 2021

I våras beslutade rektor att inrätta funktionen som studentombud vid SLU.

Nu har följande lärare utsetts till SLU:s första studentombud:

  • Malin Beckman, institutionen för stad och land
  • Pär Ingvarsson, institutionen för växtbiologi
  • Göran Hartman, institutionen för ekologi

─ Det är ett glädjande beslut att vi har fått den här funktionen på plats och att den nu är bemannad med personer som studenterna känner stort förtroende för, framhåller prorektor Karin Holmgren. Studentkårerna bjöds in att nominera vilka anställda man ville se i den här rollen och deras förslag ligger till grund för utnämningarna.

Studentombuden ska fungera som stöd för studenter på grundnivå och avancerad nivå när det gäller frågor om studenters rättigheter och skyldigheter, och om bemötande emellan studenter och anställda. Funktionen är ett komplement till andra stöd som redan finns för studenterna.

─ En typisk uppgift blir att finnas till hands för de studenter som kallas till Disciplinnämnden angående misstänkt fusk, för att beskriva hur den processen går till och vad som händer om studenten blir avstängd från studierna.

Studentombuden finns tillgängliga oavsett vilken ort, program eller kurs den enskilda studenten finns på. Dock gäller ett viktigt undantag: Ett enskilt studentombud ska inte engagera sig i ett ärende som rör den egna institutionen.

─ Vid många andra lärosäten finns den här funktionen sedan tidigare, men vid SLU är detta nytt. Det innebär att de som nu har utsetts får vara med och forma den nya rollen och utveckla lämpliga arbetsformer för ”studentombudsteamet”, avslutar Karin Holmgren.

Fakta:

När en student upplever sig drabbad av orättvisa, påfallande ineffektivitet, fördomar eller felaktiga beslut, och då den ordinarie gången för att lösa problemen har visat sig otillräcklig, kan studenten vända sig till studentombudet.

Detta gäller även då studenten upplever andra problem i kontakten med lärare och andra anställda eller med andra studenter. Studentombudet ska se till studentens intressen och rättigheter, men även påminna om studentens skyldigheter.

Uppdraget är i grunden treårigt och ska på sikt följa samma perioder som gäller för programstudierektorer.