SLU-nyhet

Har du skrivit årets kooperativa uppsala?

Publicerad: 14 juni 2021

Då ska du anmäla dig till Svensk Kooperations nya uppsatstävling. Den kooperativa uppsatstävlingen är öppen för alla studenter vid Sveriges högskolor och universitet.

Priset delas ut för första gången år 2021. Med priset vill Svensk Kooperation bjuda in fler studenter att studera och fördjupa sig inom den kooperativa och ömsesidiga företagsformen i sina kandidat-, magister- och masteruppsatser.

De kooperativa och ömsesidiga företagen är en viktig del av näringslivet i Sverige, de 100 största har tillsammans 100 000 anställda och en omsättning på närmare 500 miljarder kronor. Varje år startas det också över 400 nya kooperativa företag över hela landet, inom många olika branscher. De kooperativa idéerna ligger i tiden.

Med grundvärden som långsiktig lönsamhet, hållbarhet och samhällsansvar är företagsformen mer aktuell än någonsin.

Vilka uppsatser kan delta i tävlingen?

Kooperation som forskningsområde är brett och kan innefatta många olika intressanta forskningsfrågor och perspektiv, exempelvis företagsekonomi, juridik, nationalekonomi, sociologi, samhällsvetenskap, kommunikation och internationella utvecklingsfrågor.

För att delta i tävlingen ska uppsatserna ingå i examen vid en svensk högskola eller universitet, vara skrivna på kandidat-, magister- eller masternivå och omfatta minst 15 högskolepoäng. Uppsatserna ska vara godkända under perioden 1 september 2020 – 31 augusti 2021.

Den bästa kooperativa uppsatsen belönas med ett prispå 25 000 kronor.

Juryn bedömer utifrån följande kriterier

  • Akademisk kvalitet
  • Relevans och tillämplighet för kooperativa och ömsesidiga företag
  • Originalitet, nytänkande och bidrag

Hur nominerar jag en uppsats?

Nominering av uppsatser kan göras av uppsatsförfattaren själv eller av någon annan.

Uppsatserna skickas till petra.pilawa@svenskkooperation.se senast den 15 september 2021.

Fakta:

Svensk Kooperation är opinionsbildare för den kooperativa företagsformen. Initiativtagare till dennapartipolitiskt och religiöst obundna organisation är LRF, KF, HSB, och Fremia. Svensk Kooperationbidrar med kunskap om kooperationen, påverkar och driver opinion i frågor som rör de kooperativaoch ömsesidiga företagens villkor och potential.

www.svenskkooperation.se


Kontaktinformation