SLU-nyhet

Pluggar du i Uppsala? Då kan du delta i Studenthälsans enkät

Publicerad: 31 mars 2021

Studenthälsan i Uppsala genomför en enkät 15 mars–15 april som rör dina upplevda behov för att klara av dina studier.

Enkäten är en del av Studenthälsans kartläggning som görs under våren 2021 och som en del i Studenthälsans utveckling av det förebyggande arbetet inom studenthälsa.

Enkäten innehåller även frågor om Studenthälsans synlighet då de vill få reda på hur de ska jobba med att nå ut bättre till er studenter.

Enkäten är öppen mellan 15 mars och 15 april och består av 20 frågor.

Gå till enkäten:
http://doit.medfarm.uu.se/kurt19740