SLU-nyhet

Coronaläget på SLU

Publicerad: 01 december 2021

Folkhälsomyndigheten har utfärdat nya rekommendationer som du som student behöver vara medveten om. Rekommendationerna innebär att SLU återinför tidigare smittspårningsrutiner. De redan beslutade anvisningarna för undervisning och examination kvarstår terminen ut.

Nya rekommendationer från 22 november 2021

Folkhälsomyndighetens rekommendationer om att stanna hemma och testa sig för covid-19 har utökats. Både vaccinerade och ovaccinerade bör nu testa sig vid symtom.

Följande rekommendationer gäller:

  • Var uppmärksam på nytillkomna symtom som halsont, snuva, feber, hosta eller sjukdomskänsla.
  • Stanna hemma om du får dessa eller andra symtom på luftvägsinfektion.
  • Testa dig för covid-19 om du får symtom. Det gäller både dig som är ovaccinerad och dig som är vaccinerad.

På Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om vad som gäller från den 22 november.

Rapportera in smitta

Om du har testat positivt för covid-19 ska du rapportera det till SLU genom att fylla i ett formulär. Genom att göra det ger du universitetet möjlighet att vidta åtgärder för att minska risken för smittspridning på campus. Kom ihåg att du även ska anmäla dig sjuk till din kursledare.

Nya rekommendationer från 1 december 2021

Från den 1 december kan deltagare behöva visa vaccinationsbevis vid allmänna sammankomster och offentliga tillställningar inomhus med fler än 100 deltagare.

SLU:s undervisning påverkas inte av denna rekommendation då universitetsundervisning inte räknas som en allmän sammankomst.

På Folkhälsomyndighetens webb kan du läsa mer om vad som gäller från den 1 december.

SLU:s anvisningar för undervisning och examination

De gällande anvisningarna och tillägg för utbildning och examination sträcker sig fram till och med 16 januari (period 2). Vad som ska gälla för period 3 utreds nu.

De rådande anvisningarna ger möjlighet att bedriva digital undervisning till 100 procent om examinator bedömer att så är nödvändigt, exempelvis om flera studenter i en klass har testats positivt för covid-19.