SLU-nyhet

Anvisningar för undervisning och examination period 3 VT 2022

Publicerad: 21 december 2021

Utbildningsnämnden har fattat beslut om anvisningar för undervisning och examination för period 3 (2022-01-17 - 2022-03-23) med anledning av pandemin.

Beslutet innebär att de anvisningar som gällt under höstterminen 2021 förlängs och delvis revideras. De nya anvisningarna gäller förutsatt att nya beslut av Folkhälsomyndigheten eller regeringen inte påkallar en förändring.