SLU-nyhet

SLU medverkar i WHO-studie för att kartlägga hälsa hos studenter

Publicerad: 10 november 2021

Syftet med studien är att kartlägga hälsa hos er studenter samt att utveckla, utvärdera och sprida effektiva förebyggande och behandlande program, med fokus på psykisk hälsa. Studien bygger på en enkät som kommer att skickas ut till er studenter.

Uppsala universitet ansvarar för studien och kommer att skicka ut enkäten till dig som är nyantagen programstudent och som läser ett program som leder till en examen på kandidat- eller magister/masternivå.
 
Enkäten kommer att skickas till din mejl som finns registrerad i Ladok den 17 november. 
 
Det är viktigt för SLU att få veta hur våra studenter mår och hur vi som universitet kan stötta er på ett bra sätt. Vi hoppas därför att du tar dig tid att besvara enkäten.
 
Resultatet kommer efter studien är genomförd att redovisas för SLU:s programnämnder.