SLU-nyhet

Nyhetsbrev om SLU-infrastrukturen Gigacow

Publicerad: 15 januari 2021
Kalv utomhus/omslag på nyhetsbrev nr3 Gigacow

SLU-infrastrukturen Gigacow växer och i det tredje nyhetsbrevet kan du läsa mer om vad som har hänt under andra halvan av 2020.

Trots den rådande coronapandemin har det hänt mycket inom Gigacow under 2020. Vi samlar nu in data från 5000 mjölkkor.

I det tredje nyhetsbrevet om SLU-infrastrukturen Gigacow berättar vi bland annat mer om hur den insamlade datan kommer att bidra till SustAinimal, ett nytt centrum för forskning om hållbar animalieproduktion.

Under hösten har tre studenter från Uppsala universitet arbetat med ett projekt för att utvärdera om väderdata från SMHI kan användas för att samla information om vädret vid gårdarna som är med i Gigacow.

Sist men inte minst hittar du en länk till en informationsfilm som vi har visat upp på olika mässor och nätverksträff under hösten.

Nyhetsbrevet finns bara på svenska och du kan läsa genom att ladda ner den här. 

Vill du hellre få en papperskopia av nyhetsbrevet i brevlådan? Mejla namn och adress till gigacow@slu.se

Fakta:

Gigacow är en infrastruktursatsning från Sveriges lantbruksuniversitet i syftet att öka utbytet mellan forskare och näringen. Målet är att tillsammans med jordbrukare kombinera genomisk avelsvärdering med bättre mätvärden för produktionsoptimering i en miljö där både teknik och klimat förändras allt snabbare.

Läs mer om infrastrukturen Gigacow på webben

 


Kontaktinformation

Tomas Klingström, projektkoordinator
Institutionen för husdjursgenetik, SLU
tomas.klingstrom@slu.se