SLU-nyhet

Personskadeförsäkring vid distansstudier blir permanent

Publicerad: 15 januari 2021

Personskadeförsäkringen för studenter kommer att inkludera olycksfall under distansstudier även efter covid-19-pandemin enligt ett nytt regeringsbeslut.

Försäkringen gäller vid olycksfall under distansstudier om olycksfallet står i direkt samband med de studier som du bedriver. Utöver det gäller försäkringen när du bedriver studier på campus och när du färdas till och från SLU.

Eftersom försäkringen endast gäller under studietid och under direkt färd mellan bostaden och den plats där studietiden tillbringas, är det mycket viktigt att du själv har en försäkring som täcker din fritid, t.ex. en hemförsäkring.

Läs regeringens pressemeddelande.

Läs mer om studentförsäkringar och skadeanmälan på studentwebben.