SLU-nyhet

Hack for Sweden 365

Publicerad: 22 september 2020
Hack for swedens logotyp mot grön bakgrund, illustration.

Hack for Sweden är en tävling med syftet att möta samhällsutmaningar genom digital innovation. SLU har varit med i Hack for Sweden sedan starten!

Hack for Sweden är en innovationstävling med syftet att lösa samhällsutmaningar genom att utnyttja öppna data digitalt. Målet är att gynna användningen av öppna data genom samverkan mellan offentlig förvaltning och till exempel näringslivet, civilsamhället till högskolorna.

Projektet utgår från ett regeringsuppdrag och drivs av Myndigheten för digital förvaltning (DIGG). I år arbetar projektgruppen med att ta fram och testa ett nytt koncept för tävlingen. Från SLU deltar Sabina Lundberg på SLU-biblioteket.

Har du frågor om projektet, vill du delta i tävlingen eller fungera som mentor för de tävlande? Kontakta Sabina (sabina.lundberg@slu.se).

Regeringsuppdraget som styr projektet hittar du här.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation