SLU-nyhet

SLU internationellt stjärnuniversitet

Publicerad: 27 maj 2020

STINT, Stiftelsen för internationalisering av högre utbildning och forskning, tar årligen fram ett index som visar hur internationella lärosätena i Sverige är. SLU får fyra av maximalt fem stjärnor i detta index.

– Det är ett glädjande resultat som visar att SLU är ett universitet väl etablerat på den internationella scenen. Men vi nöjer oss såklart inte med fyra stjärnor; nu fortsätter vi att arbeta med sikte på att erövra också den femte stjärnan, säger SLU:s vicerektor med ansvar för internationella relationer Ylva Hillbur.

Sex olika dimensioner av internationaliseringen ingår i index och 28 lärosäten omfattas. De resultat som lanseras nu avser data för 2018. Det gör att eventuella effekter av covid 19-pandemin kommer att börja synas i index först om två år, när bokslutet för 2020 görs.

Nytt för i år är att lärosätesöversikter görs tillgängliga. Eftersom antalet stjärnor inte ändrar sig så ofta för de större lärosätena har siffror som ger detaljer för forskning, studenter, personal och ledning efterfrågats. Är lärosätet på rätt väg? Vilka är de starka respektive svaga sidorna? För varje lärosäte finns nu ett dokument med sju diagram som visar utvecklingen för de olika delarna respektive totalen. 

Bara tre lärosäten får maximalt fem stjärnor: Handels, Chalmers och KTH.

Bland de lärosäten som tillsammans med SLU får fyra stjärnor finns KI, Luleå, Lund, Stockholm och Uppsala.


Kontaktinformation