SLU-nyhet

Inget bidrag för nationell forskningsinfrastruktur från Vetenskapsrådet denna gång

Publicerad: 26 september 2019

Vetenskapsrådet meddelade idag att de har avslagit vår ansökan till utlysningen ”Bidrag till forskningsinfrastruktur av nationellt intresse”. Ansökan gällde 90 miljoner kronor för att samordna befintlig kompetens till en gemensam, nationell forskningsinfrastruktur för kliniska och experimentella studier i stordjursmodeller.

I ansökan benämns centret SWECCLIM (Swedish Experimental Clinical Center for Large-Animal Innovative Models) och är en gemensam satsning av SLU, Uppsala universitet, Karolinska institutet, Göteborgs universitet, Linköpings universitet och Statens veterinärmedicinska anstalt (SVA).

Om Vetenskapsrådet anser att det finns ett fortsatt behov av en struktur som SWECCLIM kommer vi tillsammans diskutera vårt gemensamma intresse att ansöka igen till VR:s nästa utlysning.

För dig som vill veta mer eller har frågor om SWECCLIM finns mer information på http://internt.slu.se/swecclim.