SLU-nyhet

Högtidlig ceremoni när nya rektor installerades

Publicerad: 10 september 2019

Det var många som ville vara med i aulan på Ultuna när Maria Knutson Wedel installerades som SLU:s nya rektor fredagen den 6 september.

Det var en högtidlig stämning i aulan. Landshövdingen och landsbygdsministern närvarade liksom rektorerna för Uppsala och Örebro universitet. Mötet började med att den avgående rektorn Peter Högberg riktade några välkomnande ord till den tillträdande rektorn Maria Knutson Wedel.

Att vara rektor innebär resor inom SLU, med oss alla på SLU. Det innebär en resa i omvärlden med nya perspektiv och ett nytt och stort ansvar. Det innebär också en inre resa – en resa i sig själv. Peter Högberg avslutade med att varmt lyckönska SLU:s nya rektor på dessa resor.

Därefter fick Maria Knutson Wedel rektorskedjan trädd över axlarna. Kedjan är den yttersta symbolen för rektorsämbetet och SLU.

– Det är med respekt, förväntan och nyfikenhet jag ser fram mot att få vara rektor för SLU. Jag, som kommer från ett annat lärosäte [Chalmers], ser hur SLU träder fram som något unikt med en gemensam kärna som vi kan vara oerhört stolta över.

De samlade studentkårernas ordförande Tuva Wrenfelt hade redan tidigare träffat nya rektor vid en tillställning i Alnarp och blivit imponerad över hennes sätt att samtala med studenterna. Tuva Wrenfelt hade varit i kontakt med Chalmers studentkår för att få veta lite mer om den tillträdande rektorn. Och Chalmers kunde endast gratulera SLU till att få en rektor i världsklass.

Se hela ceremonin

Installationsceremonin spelades in och kan ses på SLU Play. Klicka här

Foto samtliga bilder: Jenny Svennås Gillner, SLU


Kontaktinformation