SLU-nyhet

”Vi måste hitta nya vägar för att nå fler studenter”

Publicerad: 30 april 2019

Som ett led i SLU:s strävan att fördubbla antalet studenter ses ett antal utbildningar nu över för att bli mer attraktiva för studenter att söka. De förslag på förändringar för agronomutbildningarna som SLU har presenterat har kritiserats av aktörer inom de gröna näringarna, däribland Hushållningssällskapen och Jordägarförbundet.

Företrädare för Hushållningssällskapen skriver i Land Lantbruk att agronomutbildningen måste vara kvar istället för att delas upp i en kandidatexamen med möjlighet att komplettera med en masterutbildning. Det är helt fel väg att gå, menar de. Istället är det viktigt med ett sammanhållet och tydligt program.

Jordägarförbundet menar att det kommer att bli svårt för lantbruksföretag att hitta kompetent personal om agronomprogrammet görs om enligt förslaget. Jordägarförbundet saknar en dialog om hur den framtida arbetsmarknaden ser ut och vilka kompetenser som då behövs. De befarar att agronoutbildningen på SLU kommer att präglas av endast allmänna och teoretiska kunskaper med utexaminerade agronomer som har svårt att få jobb i konkurrensen med andra länders agronomer.

Representanter för SLU, däribland rektor, prorektor och dekaner, skriver i Land Lantbruk att agronomutbildningarna och agronomexamen ska vara kvar men att SLU måste omstrukturera programmen. Kraven på en examen kommer fortsättningsvis vara höga. SLU måste söka nya vägar för att nå ut till fler studenter. Studenter med examen från SLU är eftertraktade på arbetsmarknaden men ändock finns det utbildningar som ser ett vikande antal sökande.

Läs de olika debattinläggen

”Skrota inte det viktiga agronomprogrammet”

I stället för bara en modell, där man själv plockar ihop kurser som kan leda till agronomexamen, vill vi ha kvar agronomprogrammet på SLU. Det skriver VD:arna för landets alla Hushållningssällskap i ett debattinlägg.

”Utbilda agronomer efter marknadens behov”

Det kommer att bli svårt för lantbruksföretag att hitta kvalificerad arbetskraft om agronomprogrammet på SLU läggs ned, skriver Jordägareförbundet.

”Välutbildade agronomer behövs – men utbildningen måste utvecklas”

Sverige behöver fler välutbildade agronomer, skriver SLU i ett debattsvar. Men eftersom man haft svårt att locka studenter måste något göras åt utbildningarna.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation