SLU-nyhet

Goda resultat för miljöledningsarbetet efter externrevision på Ull

Publicerad: 29 mars 2019

Under veckan har externrevision utförts av RISE på Ulls certifikat där bland annat universitetsledning och administration ingår. Revisonen började på en av våra gårdar, Hallfreda egendom på Gotland.

-Resultatet  är mycket gott och jag är särskilt glad för orden om att vi blivit bättre på en rad punkter bland annat koldioxid utsläppen och att våra videokonferenser utnyttjas flitigt säger rektor Karin Holmgren. Vi är nog lite bättre än vad vi själva tror!

Johanna Sennmark, miljöchef säger: revisionsdagar är intensiva dagar men det är en ordentlig genomlysning av verksamheten och engagemanget är stort! Totalt blev det 4 avvikelser och 4 förbättringsförslag. Här kommer en kort sammanfattning av resultatet:

Miljöarbetet förbättras ständigt. Dels förbättras miljöprestandan, dels har arbetssätt förenklats och förtydligats. Exempel på detta är:

 • Tydligare mål för lantbruksdriften
 • Tydligare planering för internrevision, som på ett bättre sätt säkerställer att hela verksamheten blir reviderad
 • Tydligare beskrivning av vilka specifika miljökrav som omfattar byggverksamhet och fastighetsförvaltning
 • Tydligare riktlinjer för innehav av motordrivna fordon, maskiner och verktyg
 • Handlingsplanerna till målen har blivit mer kompletta
 • Dokumenthantering har blivit mer stabil

Miljöprestandan inom certifikatet har förbättrats, ex:

 • Minskat CO2 utsläpp från resor och transporter 
 • Kraftigt ökat antal IT resor
 • Minskat andel fossil bränsle

Styrkor:

 • Engagerad personal med hög miljökompetens
 • Gediget målarbete styrt utifrån de betydande miljöaspekterna
 • Mätning av miljöpåverkan
 • Studenternas miljöengagemang  

Förbättringsområden:

 • Tydlighet i kommunikation till entreprenörer, inhyrda och de som utförd arbete på uppdrag åt organisationen
 • Avvikelsehantering (system och analys)  
 • Öka medvetenheten om verksamhetssystemets styrkor
 • Organisationen har själv identifierat att man behöver bli bättre på att kommunicera sitt miljöarbete internt och externt