SLU-nyhet

Djur i vården sprider glädje och minskar oro

Publicerad: 22 oktober 2019
Äldre kvinna tillsammans med hästar utomhus, foto.

Lena Lidfors är professor i etologi vid SLU och forskar om människa-djur interaktioner. Hur kan djur ha positiv inverkan på vår hälsa? Hur används djur i vårdsyfte? Det är några av de frågor som Lena gav svar på i TV-inslaget från Malou efter tio.

I ett inslag från "Malou efter tio" får vi träffa hästen Akilles och hans ägare Evelyn Banffy, som tillsammans är ute på äldreboenden och barnsjukhus. Lena, professor vid SLU, förklarar varför kontakten med djur kan ha en positiv effekt och exempelvis minska ångest och oro. Hon berättar även om hur forskningsläget ser ut inom människa-djur-interventioner. 

Lena är programchef för en av SLU:s framtidsplattformar - SLU Framtidens djur, natur och hälsa, vars uppdrag är att stimulera tvärvetenskaplig forskning om "Djurs och naturs betydelse för människors hälsa". Där kommer exempelvis det här med hästunderstödda interventioner in, som hästen Akilles är ett lysande exempel på. 

Lena är professor vid institutionen för husdjurens hälsa och miljö vid Sveriges lantbruksuniversitet. 

Titta på inslaget från Malou efter tio.