SLU-nyhet

Är du intresserad av får- och lammköttsproduktion?

Publicerad: 18 september 2018

Då kan distanskursen "Marknadsinriktad får- och lammköttsproduktion" vara något för dig!

Kursen har fokus på får- och lammköttsproduktion under svenska förhållanden med tyngdpunkt på bl.a. olika uppfödningsmodeller, utfodring, köttkvalitet och ekonomi.

Vi kommer att besöka gårdar, testa på hullbedömning och eventuellt köttprovsmakning!

Kursen är en distanskurs på kvartsfart mellan 21 Jan - 9 Jun 2019 och omfattar 7,5 hp. De obligatoriska träffarna planeras vara i Skara v. 8 och v. 17. Varje träff är två-tre dagar i anslutning till en helg.

Information finns att läsa på kurshemsidan.