SLU-nyhet

Ny europeisk specialist i kardiologi på Universitetsdjursjukhusets smådjursklinik

Publicerad: 27 juni 2018
Svart hund på ett bord blir undersökt av en person. Foto

Universitetsdjursjukhuset och veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga (VH) fakulteten vid SLU har fått en ny europeisk specialist i kardiologi. Docent och universitetslektor Ingrid Ljungvall är nu Diplomate of the European College of Veterinary Internal Medicine inom subspecialiteten kardiologi (Dip. ECVIM-CA (Cardiology)).

Det innebär att UDS har två av de totalt fyra europeiska diplomates i kardiologi som finns i Norden. Ingrid Ljungvall är den första som erhållit titeln på 20 år i Norden. De som genomgår denna typ av specialistutbildning passerar först en vidareutbildning inom allmän internmedicin, vilken examineras i den allmänna examinationen som ECVIM-CA-residents först avlägger, för att sedan avsluta utbildningen med sex delexaminationer med kardiovaskulärt fokus.

”Från år 2000 har SLU erbjudit utbildningsplatser för framtida specialister inom ECVIM-CA (intermedicin, kardiologi och onkologi). Dessa utbildningsprogram är viktiga för universitetet då de säkerställer att vi har klinisk specialistkompetens. Klinisk specialistkompetens är givetvis mycket viktigt för djursjukvården på UDS, men det är även viktigt för veterinärmedicinska och husdjursvetenskapliga (VH) fakulteten vid SLU eftersom residency-programmen, i kombination med forskarutbildningen, säkerställer en återväxt av personer som har den kompetens som krävs för högre akademiska anställningar inom de kliniska ämnena. Det bidrar också till att veterinärutbildningen i Sverige håller en hög standard.” säger professor och ämnesföreträdare inom internmedicin Jens Häggström som också är handledare inom ECVIM residency-programmen vid SLU.

”På UDS tar vi emot sällskapsdjur dygnet runt året om och många av våra patienter är i behov av någon form av kardiologisk konsultation. Med ytterligare en specialist i kardiologi förstärker vi vår redan mycket höga kompetens och kvalitet i djursjukvården, vilket naturligtvis också gagnar undervisningen av veterinärstudenterna som får sin kliniska utbildning vid UDS. Detta bidrar till att uppfylla SLU:s vision att vara ett universitet i världsklass!” kommenterar Catarina Kjellerstedt, chef för smådjurskliniken vid UDS.

Fakta:

Universitetsdjursjukhuset vid SLU är Sveriges enda universitetsdjursjukhus och ett av de största och mest moderna djursjukhusen i Europa. Här finns även Sveriges, inom veterinärmedicinen, största bilddiagnostiska avdelning och klinisk kemiska laboratorium. På Universitetsdjursjukhuset kombineras forskning, erfarenhet, spetskompetens och engagemang för att vi skall kunna ge ditt djur den bästa tänkbara omvårdnaden.