SLU-nyhet

Klara och tydliga målbilder i skogsmästarstudenternas planering

Publicerad: 11 juni 2018

SHa:s Hampus Holmström reste sin vana trogen till Skinnskatteberg och undervisade studenterna i Heurekasystemet. Läs mer om Hampus möte med de förträffliga studenterna.

Även detta år har Heurekasystemet introducerats för skogsmästarstudenterna i Skinnskatteberg som en del i kursen Skoglig planering. Under de senare åren har Heurekas förtjänster visats med hjälp av resultat från PlanVis där skogsbruket på Snefringe Häradsallmänning i förväg analyserats och på så sätt integrerats i studentarbetena på kursen. Kursen täcker in stora delar av den skogliga planeringskedjan med strategiska såväl som taktiska och operativa planeringsmoment. Snefringe Häradsallmänning, som är Sveriges största häradsallmänning med sina 6500 ha produktiv skogsmark, har en i högsta grad aktiv styrelse som är mycket intresserade av studenternas analyser av och planer för allmänningens skogar. Skogsmästarstudenterna å sin sida verkar liksom tidigare årgångar ha huvudet på skaft och är lika intresserade av hur de kan omsätta de förvärvade kunskaperna i det fortsatta yrkeslivet. Kunskap kring stöd och underlag för att ge bättre råd och att ta bättre beslut, vilka är några av förtjänsterna med Heurekaanalyser, är alltid eftertraktade på den skogliga arbetsmarknaden.

Vi på SHa önskar studenterna all framgång i stundande yrkesliv.