SLU-nyhet

SLU:s hållbarhetsredovisning för 2017

Publicerad: 26 juni 2018

Nu är SLU:s hållbarhetsredovisning för 2017 här!

Hållbarhetsredovisningen innehåller flera av våra miljöförbättringar under året, uppföljning av de övergripande miljömålen och utmaningar för SLU under kommande period. Dessutom kan du läsa om intressanta mål inom olika miljöcertifikat och några miljösamordnares bästa miljöledningstips.

Du hittar hållbarhetsredovisningen för 2017 under länkar nedan. Om du vill ha tryckta exemplar är du välkommen att kontakta oss på miljöenheten (infra-miljo@slu.se). Mer information och länkar till tidigare års hållbarhetsredovisningar hittar du på miljöenhetens hemsida, se länk nedan.