SLU-nyhet

Vill du veta mer om historiska landskap och landskapsvård? Sök då sommarkursen i agrarhistoria

Publicerad: 28 mars 2018

Vill du lära dig att bygga trägärdesgård, slå med lie, köra slåtterbalk och hamla träd? I den praktiska sommarkursen i agrar- och landskapshistoria får du lära dig hur landskapet och vegetationen har formats av jordbruket genom historien.

Du får också lära dig att känna igen agrarhistoriska spår som till exempel former efter fossila åkrar , husgrunder, förhistoriska gravar, bebyggelse och en del hävdgynnade växter. Kursen innehåller många praktiska övningar under vilka du både får prova på äldre agrara tekniker och modern landskapsvård, däribland gärdesgårdsbygge, uppsättning av moderna stängsel, lieslipning, liesl,  hamling, växtinventering och att hantera manuell slåtterbalk.

Syftet med dessa praktiska moment är att du skam kunna resonera kring tidsåtgång, kostnader och tillämpbarhet i olika marker.

Kursen vänder sig till studerande inom olika ämnesområden och till yrkesverksamma inom till exempel kulturmiljö- och naturvård.

Sommarkurs i agrarhistoria, LB0094, har schemalagd undervisning från den 7 juni till den 20 juni och från den 9 augusti till den 15augusti 2018. Delar av undervisningen äger rum på Linnes Hammarby och i Nationalstadsparken i Stockholm.

Omfattning : 10 hp.

Förkunskapskrav: grundläggande behörighet

För mer information och ansökan:

www.agrarhistoria.se

Har du frågor, kontakta Jesper Larsson,

Kursanmälan på www.antagning.se

Anmälan fram till kursstart!