SLU-nyhet

Nya SLU-professorer föreläser i Uppsala

Publicerad: 15 mars 2018

Vid SLU installeras i år sex nya professorer. Fredag den 23 mars håller de sina webbsända installationsföreläsningar i Ultuna utanför Uppsala. Föreläsningarna handlar om konstgjord spindeltråd, miljögifter i mat och dricksvatten, jordbruk i torra områden, artros hos hästar, agrarhistoria och hur vi kan hantera den enorma kunskapstillväxten på genetikområdet.

De sex professorer som installeras på Ultuna i år forskar inom vitt skilda områden, men de arbetar alla med lösningar eller nya perspektiv på dagens utmaningar.

Jennie Barron ska prata om vattenhushållning i jordbruket, både i Sverige och globalt; en resurs det ofta råder brist på, men som också kan förekomma i överflöd. Det handlar om hållbara anpassningar i en föränderlig värld, både när det gäller klimat och kostvanor.

Erik Bongcam-Rudloff ska prata om de enorma mängder data som dagens teknik kan ge oss i t.ex. genetiska studier. Det handlar inte bara om hur vi ska kunna hantera och analysera dessa data, utan också om hur bioinformatiken påverkar våra liv.

Anders Glynn ska prata om kemikalier vi får i oss via mat och dricksvatten; vilka hälsorisker som finns och hur dessa kan motverkas genom t.ex. gränsvärden och livsmedelskontroll.

Anna Rising ska prata om tillverkning av konstgjord spindeltråd, men också om hur studierna av spindlars spinnkörtlar har mynnat ut i en ny teknik som gör det möjligt att framställa helt andra och mycket värdefulla proteiner och läkemedel.

Eva Skiöldebrand ska prata om ledsjukdomen artros hos häst; om nya metoder som gör att sjukdomen kan diagnostiseras och behandlas i ett tidigt skede, och om möjligheten att utnyttja kunskap om sjukdom hos djur i humansjukvården.

Patrick Svensson ska prata om svenskt jordbruk under åren 1750–1900, särskilt om den stora tillväxt men också ökade ojämlikhet som kännetecknar den period som kallads den agrara revolutionen.

Läs mer om, och lyssna på de nya professorerna när de berättar om sin spännande forskning!

Program

  • 08.30 Blir vi sjuka av kemikalier i mat? Anders Glynn, professor i toxikologi
  • 09.00 Nya metoder för tidig diagnostik av artros hos häst, Eva Deijenberg Skiöldebrand, professor i allmän patologi
  • 09.30 Fika
  • 10.00 Imse vimse – men vem ska spinna tråden? Anna Rising, professor i veterinärmedicinsk biokemi
  • 10.30 The bioinformatics revolution transforming our lives: the genetics labs at home, Erik Bongcam-Rudloff, professor i bioinformatik
  • 11.00 Paus
  • 11.10 Tillväxt och ojämlikhet under den agrara revolutionen, Patrick Svensson, professor i agrarhistoria
  • 11.40 More or less? Managing agricultural water in changing landscapes, Jennie Barron, professor i jordbrukets vattenhushållning

Ingen föranmälan behövs, alla är varmt välkomna till föreläsningarna!

Tid: Fredag 23 mars 2018
Plats: Loftet, Duhrevägen 8, Ultuna, Uppsala. Hitta till oss!

Frågor om arrangemangen

Jenny Sälgeback, Akademiska högtider, Ledningskansliet, SLU
Jenny.Salgeback@slu.se, 018-67 10 74