SLU-nyhet

Ekonom-agronomstudenter får stipendium för bästa examensarbete

Publicerad: 22 februari 2018

Studenterna Sandra Alm och Alexandra Söderström som studerar till ekonom-agronomer har tilldelats föreningen Foder & Spannmåls jubileumsstipendium för bästa ekonomiska examensarbete.

Sandra Alm fick själva mottaga priset på Foder & Spannmäls Branschdag den 6 februari i Stockholm. Tyvärr kunde inte Alexandra Söderström p.g.a förkylning. Stort grattis till båda!

 Pressmeddelande 2018-02-01 Föreningen Foder&Spannmål

Agronomer får stipendium för examensarbete

Föreningen Foder & Spannmåls jubileumsstipendium på 20 000 kr för bästa ekonomiska examensarbete har tilldelats Sandra Alm och Alexandra Söderström, Sveriges Lantbruksuniversitet. De belönas för ett arbete med att skapa en modell för att beräkna kostnader i samband med produktionsavbrott på mjölkgårdar till följd av brand. 

Föreningen Foder & Spannmål inrättade i samband med sitt 100-årsjubileum 2011 ett årligt stipendium för bästa examensarbete i ekonomi. Arbetet skall i en vid bemärkelse ha relevans för lantbruks- och/eller livsmedelsproduktion. En jury med deltagare både från branschen och från tre stycken svenska universitet har i år utsett agronomerna Sandra Alm och Alexandra Söderström till mottagare av stipendiet. Stipendiet delas ut vid Foder & Spannmåls Branschdag den 6 februari i Stockholm.

Modell för beräkning av kostnader

Producenter inom lantbruket har att hantera stora och långsiktiga investeringar. Verksamheten är samtidigt hårt riskutsatt och därmed också inkomsterna. Att hantera olika typer risker är därför en viktig del av att vara livsmedelsproducent och försäkringar är en del i den verktygsarsenal som behövs.  För att försäkringen skall kunna fungera på rätt sätt vid ett produktionsavbrott måste man också kunna beräkna kostnaderna på ett riktigt sätt.

I den belönade studien har författarna tagit sig an denna fråga genom att studera i detalj vilka kostnader som uppkommer på mjölkgårdar som varit utsatta för brand. Genom en avancerad modell simuleras kostnaderna före och efter ett avbrott och mellan olika gårdar.

Juryn skriver i sin motivering att stipendiaterna ”genom sitt arbete på ett förtjänstfullt bidragit till ett viktigt område inom svensk livsmedelsproduktion och resultaten ger inte bara en uppskattning av kostnader för ett avbrott utan visar även hur dessa kostnader varierar på grund av mjölkgårdarnas storlek och förutsättningar. Uppsatsen håller därmed inte bara en hög akademisk kvalitet utan den har även en hög relevans för svensk lantbruksproduktion.” 

Glada och stolta stipendiater

-          Det är klart att vi blir både glada och stolta när något som man arbetat så hårt och länge med uppmärksammas av branschens aktörer, säger stipendiaterna Sandra Alm och Alexandra Söderström

-          Vi hade många starka kandidater till vårt stipendium och mottagarna är verkligen värdiga mottagare. Uppsatsen behandlar ett komplext och viktigt område med stor relevans, inte bara för lantbrukare, utan för alla typer av företag i livsmedelskedjan, inte minst spannmålshandel och foderindustri, säger Erik Hartman, VD i Foder & Spannmål och juryns ordförande.

Övriga ledamöter i juryn är

  • Hans Andersson, Professor i ekonomi vid Sveriges Lantbruksuniversitet
  • Joakim Gullstrand, Professor i nationalekonomi vid Lunds Universitet
  • Sara Johansson, fil dr och universitetsadjunkt, Jönköpings Universitet
  • Jan Rundqvist, Agronom, styrelseledamot Foder & Spannmål

 

Relaterade sidor:


Kontaktinformation