SLU-nyhet

Tävling för studenter och unga samhällsplanerare

Publicerad: 19 december 2018

Ta fram och tävla med din vision för Östersjöregionen 2050.

Välkommen att ansöka till en fyra dagars internationell samhällsplaneringstävling i Poznan i Polen, den 26:e till den 29:e Augusti 2019!

Tävlingen organiseras av VASAB, Boverket och the Institute of Socio-economic Geography and Spatial Management at the Adam Mickiewicz University in Poznan (Poland).

Universitets- och högskolestudenter på sitt andra utbildningsår upp till unga yrkesutövare under 35 års ålder får ansöka till tävlingen.

Vi vill stimulera till ökad interdisciplinär samverkan och innovation inom planeringsområdet. Ansökanden från ett brett spektrum av ämnesområden, till exempel allt ifrån stads- och samhällsvetare till trafikplanerare, arkitekter, landskapsarkitekter och fysiska planerare är därför välkomna att delta i tävlingen och sommarcampuset.

Välbalanserade internationella, interdisciplinära tävlingslag sätts ihop av organisatörerna.  Organisatörerna står även för kostnaderna för boende och resor.

Tävlingen är på engelska och sista ansökningsdag är 17 januari 2019.

Läs mer om tävlingen och hur du anmäler dig på:

https://www.boverket.se/sv/samhallsplanering/stadsutveckling/planeringstavling-for-studenter-och-unga-yrkesverksamma/


Kontaktinformation