SLU-nyhet

Två kandidater till tjänsten som SLU-rektor

Publicerad: 30 oktober 2018

Två kandidater till att bli rektor för SLU är nu framtagna av rekryteringsgruppen och ska kallas till hearing med SLU:s hörandeförsamling. De två är nuvarande prorektor Karin Holmgren och Maria Knutson Wedel, i dag vicerektor vid Chalmers i Göteborg.

Karin Holmgren är född 1959, fil dr i naturgeografi vid Stockholms universitet 1995, professor i naturgeografi vid Stockholms universitet 2005–2016. Professor i samma ämne vid SLU sedan 2016. Prorektor vid SLU sedan den 1 mars 2016 med särskilt ansvar för utbildningsfrågor. Läs mer här om Karin Holmgren. https://internt.slu.se/cv-originalen/karin-holmgren/

Maria Knutson Wedel är född 1963, fil dr i fysik vid Chalmers 1996, biträdande professor i konstruktionsmaterial vid Chalmers sedan 2008. Vicerektor för utbildning och livslångt lärande vid Chalmers sedan 2012, med ansvar för alla frågor rörande utbildning med undantag för forskarutbildning.  Läs mer här om Maria Knutson Wedel. https://www.chalmers.se/sv/Personal/Sidor/maria-wedel.aspx

– Det var glädjande stor enighet i rekryteringsgruppen om att kalla dessa två, säger SLU:s styrelseordförande Rolf Brennerfelt, även ordförande i rekryteringsgruppen för ny rektor.

Hearingen är ett led i rekryteringen av en ny rektor vid SLU. Hörandeförsamlingen har 45 platser och är ett rådgivande organ till rekryteringsgruppen och styrelsen.

SLU:s styrelse kommer vid sitt decembersammanträde att besluta vilken av kandidaterna som ska föreslås och därefter fattar regeringen det slutgiltiga beslutet i början av 2019.

Nuvarande rektor Peter Högberg lämnar sin tjänst vid årsskiftet.

Relaterade sidor:


Kontaktinformation

Kontaktperson avseende beslut och urval:
Rolf Brennerfelt, ordförande för SLU:s styrelse
rolf.brennerfelt@smhi.se

Kontaktperson avseende process:
Sune Lindh, akademisekreterare
sune.lindh@slu.se, tel 018-67 10 12, 070-52 49 948