SLU-nyhet

Svara på SLU:s studiesociala enkät

Publicerad: 22 januari 2018

SLU genomför vartannat år en enkät för att ta reda på hur du som student ser på din studiesociala miljö. Vi lottar ut en iPad mini och 5x2 biobiljetter bland dem som svarar.

Svaren i tidigare enkäter har bland annat lett till

  • förbättrade studieplatser
  • utbildning för personal om lika villkorsfrågor
  • tydligare information på webben om vart studenter ska vända sig vid trakasserier
  • tydligare beskrivning av prefekternas ansvar för studiemiljön.

Svara på enkäten här >>