SLU-nyhet

SLU 40 år: Reflektioner från en alumn

Publicerad: 28 september 2017

I samband med SLU:s 40-årsfirande höll alumnen och riksdagsledamoten Kristina Yngwe en föreläsning vid SLU-dagen i Uppsala på temat "Reflektioner från en alumn".

- Om 40 år måste vi ha ett biobaserat, mer cirkulärt och koldioxidneutralt samhälle om vi ska klara av de klimatutmaningar vi står inför. Här kommer SLU att spela en viktig roll, säger Kristina.

Kristina är utbildad mark- växtagronom vid SLU, driver eget lantbruk, är rådgivare på Hushållningssällskapet och sitter med i riksdagen för Centerpartiet.

 - Jag har många olika hattar och det tycker jag stämmer ganska bra överens med vad man får av SLU:s utbildningar också. Kunskap, förmågan att kunna analysera och praktikern i sin vardag.

Kristina räknar upp sina hattar. Det är bondehatten, rådgivarhatten och politikerhatten. Alla med sin egen agenda men med samma mål, att skapa en hållbar framtid.

- De som har kunskap inom hållbarhet kommer att bli nyckelpersoner i morgondagens organisationer och företag. SLU:s utbildningar bidrar till att möjliggöra detta och som alumn ser jag det som min uppgift att öka kännedomen om SLU och relevansen av våra utbildningar, avslutar Kristina.

Fakta:

SLU Alumn stöttar lokala alumnföreningar vid SLU med att nå ut till andra alumner. SLU Alumn arrangerar events och deltar vid programåterträffar. Syftet med alumnverksamheten är att stärka tidigare studenterns kontakt med omvärlden. SLU Alumn delar även ut priset Årets SLU-alumn.