SLU-nyhet

Återträff för agronomer med programstart 1957

Publicerad: 08 september 2017

Höstuppstart innebär inte bara att återgå till arbete och studier på SLU. För många av SLU:s alumner innebär höststarten återträff med gamla kursare. Igår hade agronomer med programstart 1957 sin återträff i Ultuna.

– Vi som studerade här i slutet av 1950-talet vill väldigt gärna ta del av den utveckling som Ultuna har genomgått de senaste åren. Det är en positiv överraskning. Lyckligtvis står en del hus kvar som man känner igen, säger Torsten Hummel-Gumaelius.

Under dagen har de haft rundvandring med en guide som berättat om Ultunas utveckling från forntid till nutid och Anders Eriksson, fakultesdirektör vid NJ-fakulteten, har berättat om Ultuna idag och de nya byggnaderna på campusområdet. ULS ordförande Sebastian "POOLAR" Remvig avslutade programmet med en dragning på temat "student idag".

Sven-Uno "SLÖÖ" Skarp har planerat återträffen den här gången. Han är idag hedersledamot i ULS och var själv kårordförande 1959-1960. Sven-Uno arbetade inom skog- och jordbruksnäringen i många år men har även varit stationerad i Afrika i sju år där han bland annat var ansvarig för innovationstävlingar.

–Vi har haft en fantastik dag i Ultuna och ikväll blir det fin middag i Sunnersta. Vi kommer att fortsätta att träffas så här så länge vi orkar, säger han avslutningsvis.

Fakta:

SLU Alumn stöttar lokala alumnföreningar vid SLU med att nå ut till andra alumner och arrangera events. Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka tidigare studenters kontakt med omvärlden.

Läs mer om SLU Alumn.