SLU-nyhet

Kärt återseende i Ultuna för alumner med programstart 1956

Publicerad: 18 augusti 2017

I dagarna tre har agronomer med programstart 1956 haft återträff i Uppsala och SLU Ultuna med rundvandring på campus, föreläsningar, festmiddag och kryssning på Fyrisån. SLU Alumn fick en pratstund med Bengt Eriksson och Folke Vestervall, som ser tillbaka på sin tid här på Ultuna.

– Vi var 40 studenter som började här i november 1956. Flera av oss hade redan bildat familj, men det hindrade oss inte från att träffas och umgås även utanför studierna. Bland annat åt vi söndagsmiddag ihop på Syltan. Vi kursare fick en fin gemenskap som har fortsatt under vårt aktiva yrkesliv och nu även efter pension, säger Bengt, som varit med och arrangerat återträffen tillsammans med SLU Alumn.

De träffas vart annat år på olika håll i landet. Bengt berättar att ungefär hälften av de som började 1956 finns kvar i livet och bland dem är uppslutningen stor, bara de med hälsoskäl brukar utebli. Årets tema på återträffen är SLU och campus Ultuna.

– Flera av oss kände att nu vill vi tillbaka till Ultuna och ta del av den utveckling som SLU och campus Ultuna har gjort. Det har varit väldigt rolig att få komma hit och se vad som har hänt med campusområdet. Vi känner oss väldigt välkomna, säger Bengt.

Efter agronomexamen fortsatte Bengt den akademiska banan. Bengt disputerade och fick efter det en professur på 70-talet på SLU där han har forskat kring växtpatologi och växtsjukdomar. Utbildningen har han bara positiva tankar om.

– Många agronomer återfinns i näringslivet, föreningslivet och akademin. Agronomutbildningen var en fantastik fin bas för att sedan kunna välja yrkesbana och den har betytt mycket för mig och min fortsatta karriär, säger Bengt.

Folke Vestervall, kursordförande, nickar instämmande.

– Min tid på SLU har betytt allt för mig. Jag har fått ett stort kontaktnät tack vare SLU. Och även efter pension har jag regelbunden kontakt med SLU. Jag går på många seminarier och andra evenemang som SLU arrangerar.

Folke har också en gedigen meritlista. Efter agronomexamen tog han en licentiatexamen i kemi. Han fick snabbt ett chefsjobb för en lantbrukskemisk station i Luleå. Men efter två år i Luleå fick han erbjudande om ett jobb som utvecklingschef och marknadschef på Carl Engström, ett företag som på den tiden sysslade med foderindustri och förnödenheter. Folke har under sin aktiva yrkestid haft flera viktiga positioner både inom Lantmännen och egna bolag för forskning och utveckling. Efter pension har han drivit egen konsultverksamhet.

– På den tiden fick man jobb på en gång när man var färdig med sina studier. Man fick till och med chefsjobb på en gång, säger Folke och skrattar. Fullt så enkelt är det nog inte idag även om SLU:s utbildningar är väldigt yrkesinriktade.

Stämningen är god när jag möter Bengt och Folke på den gemensamma lunchen. Två långbord är uppdukade i studentköket i Ulls hus och man pratar redan om var nästa träff ska hållas. Efter lunchen blir det rundvandring med Anders Eriksson, fakultetsdirektör, på temat Ultuna idag, från in- och utsidan.

Sedan ska de avnjuta en god festmiddag på Grand Hotell Hörnan. Att flera av deltagarna närmar sig 80 år märks inte. Tempot är högt och intresset är på topp. I morgon väntar flodkryssning med fartyget Sjösala på Fyrisån.

– Vi kommer passera förbi Ultuna. Jag har förvarnat kustartilleriet eftersom vi har en artilleripjäs där, så att de inte ska öppna eld utan låta oss komma ut obehindrat i Ekoln, avslutar Bengt skämtsamt.

Fakta:

SLU Alumn stöttar lokala alumnföreningar vid SLU med att nå ut till andra alumner, arrangera events, ta fram inbjudningar och annat material. Syftet med alumnverksamheten är bland annat att stärka tidigare studenters kontakt med omvärlden.

Läs mer om SLU Alumn här.