SLU-nyhet

Delta i en enkät från EU-kommisionen om Diploma Supplement

Publicerad: 31 mars 2017

Enkäten genomförs av ett policyinstitut som på uppdrag av EU-kommissionen genomför en studie om digitaliseringen av Diploma Supplement.

Undersökningen tar upp till 10 minuter och är annonym. Syftet med undersökningen är att förstå studentens behov när man söker arbete eller vidareutbildning inom EU.  Studenternas återkoppling är av avgörande betydelse för att kunna analysera användbarheten av Diploma Supplement.

Svara på enkäten här. (Om det kommer upp en säkerhetsvarning så ska du klicka vidare för att komma till enkäten.)


Kontaktinformation