SLU-nyhet

Att hitta kurslitteratur/korttidslån i SLU-biblioteket

Publicerad: 20 december 2017

Biblioteket håller på att göra en del omflyttningar av kurslitteraturen i våra lokaler i Alnarp och Ultuna. Detta är en del i ett arbete som ska göra det enklare och tydligare för er att hitta det ni söker. Vi kommer under förändringarna att guida er rätt med hjälp av fysiska anslag i biblioteket och personalen i kundtjänst finns såklart tillhands för att svara på era frågor.

Vad är det med den gula färgen?

På biblioteket har vi valt en gul färg som för att tydligare märka ut kurslitteraturen i alla våra lokaler. Detta arbete har kommit olika långt på de olika orterna, men ni kommer alla att märka av det allteftersom under våren 2018.

Förvänta er att det blir tydligare!

Under vårterminen kommer vi på biblioteket att fortsätta med vårt förbättringsarbete på olika sätt. För att resultatet ska bli till störst nytta för er studenter skulle vi verkligen uppskatta om ni vill samarbeta med oss under olika delar av denna process. Detta kommer vi att återkomma till.