SLU-nyhet

Dags att söka Sysavs uppsatsstipendier

Publicerad: 20 december 2017

Sysav delar ut stipendier på upp till 50 000 kr för uppsats- eller examensarbete inom området återvinning och avfallshantering. Vi vill uppmuntra studenter och lärare vid universitet och högskolor i Skåne att genomföra studier inom området återvinning och avfallshantering.

Stipendier ges till de uppsats- eller examensarbete som anses mest relevanta för svensk avfallshantering och återvinning. Arbeten som rör avfalls-minimering och återanvändning är naturligtvis också mycket välkomna att ansöka. Den sammanlagda stipendiesumman på 50 000 kr fördelas mellan en eller flera stipendiater och deras handledare.

Förutsättningar

Uppsats- eller examensarbetet ska vara på grundnivå om minst 15 högskolepoäng. Arbetet ska vara godkänt under det senaste året vid universitet eller högskola i Skåne. Din handledare ska veta om att du söker stipendiet. STIPENDIEKOMMITTÉ Styrelsen för Sysav Utveckling utgör stipendiekommittén, vars beslut inte kan överklagas. Kommittén förbehåller sig rätten att fritt fördela stipendiesumman eller att inte dela ut något stipendium.

Ansökan

Ansökningsblanketten hämtas från:
www.sysav.se/stipendium

Ansökan skickas per e-post till: epost@sysav.se

Ansökan om uppsatsstipendium ska vara oss tillhanda senast fredagen den 23 februari. När ansökan är komplett bekräftar vi per e-post att den är mottagen. Stipendierna delas ut i samband med Sysavdagen som hålls i Malmö den 20 april 2018.


Kontaktinformation