SLU-nyhet

SLU Urban Futures utlyser såddpengar för tvärvetenskapliga ansökningar inom hållbar stadsutveckling

Publicerad: 16 november 2017

Nu kan du söka medel för att utveckla tvärvetenskapliga ansökningar till Formas utlysning “Forskning för en social bostadspolitik” samt Viable Cities utlysning “Energi- och klimatomställning för livskraftiga städer”. Upp till fem ansökningar beviljas 50 000 kr vardera.

Om utlysningarna
Vad menar vi med tvärvetenskaplig forskning?

Med tvärvetenskap avses i forskning som innefattar teori, metod eller forskningsansatser från mer än en vetenskaplig disciplin eller vetenskapligt område. Det är den sökandes ansvar att motivera varför ansökan är tvärvetenskaplig.

Om ansökan och medel

Ansökan ska skrivas på svenska eller engelska. Endast anställda vid SLU kan söka medel och medlen måste användas inom SLU. Ansökningar på svenska* skickas in via detta formulär.

  • Sista ansökningsdag är den 1 december 2017.
  • Beslut fattas den 7 december 2017.
Bedömning

Inkomna ansökningar bedöms utifrån i vilken utsträckning projektet:

  • bidrar till utvecklingen av tvärvetenskaplig forskning vid SLU
  • relaterar till SLU Urban Futures tematiska fokus (se nedan)
  • initierar nya samarbeten
  • innefattar sökande från olika delar av SLU
SLU Framtidens städer

SLU Urban Futures är en strategisk forskningsplattform vars mission är att inspirera och stödja SLU:s fakulteter i att initiera, utveckla och stärka tvärvetenskaplig forskning, utbildning och samverkan inom plattformens tematiska inriktning. Plattformens tematiska fokus är sociala, ekologiska och socio-ekologiska hållbarhetsperspektiv på urbana områden som habitat för olika grupper av människor och andra arter, samt beroenden och relationer mellan stad-land och stad-omland.

*For applications in English see English version of call.