SLU-nyhet

Öppen utlysning av medel för anordnande av nordiska doktorand- och masterkurser

Publicerad: 05 september 2016

Det är fortfarande möjligt att ansöka om medel för att anordna nordiska samarbetskurser på doktorand- och masternivå.

NOVA:s öppna utlysning har deadline 13:e oktober. NOVA har som mål att stödja 25-30 kurser om året. Hittills i år har tolv kurser fått stöd, så sannolikheten för att få stöd i denna utlysningsomgång är mycket hög.

Mer information

https://www.nmbu.no/en/students/nova/teachers/funding/phd

https://www.nmbu.no/en/students/nova/teachers/funding/msc-exceeding5-000

För masterkurser med budget lägre än 5000 € kan ansökas göras fortlöpande. Mer information om detta stöd hittas här.

Det är också möjligt att söka medel från NOVA för en rad andra aktiviteter, även för möten för planerande av framtida gemensamma kurser.


Kontaktinformation

Geir.loe@slu.se