SLU-nyhet

Casetävling på Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien

Publicerad: 20 september 2016

Ta chansen att delta i en utmaning utöver det vanliga! Kungl. Skogs- och Lantbruksakademien (KSLA) arrangerar UNIK Utmaning - en casetävling för att ta fram ett attraktivt koncept för nordisk mat.

Syftet med UNIK Utmaning 2016 är att utveckla ett attraktivt koncept för den mat som odlas, produceras och konsumeras i Norden.  Konceptet ska i första hand rikta sig till konsumenter, men kan omfatta aktiviteter i andra delar av produktionskedjan.

Du kommer sättas samman i en grupp tillsammans med andra unga och intresserade personer och tillsammans ska ni på en begränsad tid ta fram ett förslag på lösning till caset.

Tävlingen hålls i Stockholm 11-13 november.

Läs mer och anmäl dig senast 7 oktober via:
http://unik.nu/unik-utmaning-2016/


Kontaktinformation